Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w okresie styczeń – wrzesień 2016 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Jacek Michalski | 2016-12-30 09:10:52
informacja

Informacja

iPY4R5REAedytuj opis zdjęcia

Produkt Krajowy Brutto

Wg wstępnych danych Państwowego Komitetu ds. Statystyki RU, w okresie styczeń – wrzesień 2016 roku PKB osiągnął poziom 136.379,6 mld UZS i był o 7,8% wyższy niż w analogicznym okresie 2015 roku. 81,1% PKB wygenerował sektor niepaństwowy (2015 r. – 83%), a 18,9% – sektor państwowy. W strukturze PKB 51,7% stanowiły usługi (2015 r. – 51,2%), 31,7% – przemysl (31,6%) oraz 16,6% – rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo (17,2%). W przekroju terytorialnym największy wzrost PKB odnotowano w Karakałpacji - 118% (116,2% per capita), w Taszkencie - 111,5% (110,3% per capita), w obwodzie Surchardarińskim - 109,4% (107,1% per capita), Samarkandzkim - 109,2% (107,1% per capita), Dżizakskim - 109,1 (106,9% per capita) i Namangańskim - 109% (106,9% per capita), najmniejszy – w obwodzie Andiżańskim - 98,5% (96,7% per capita).

 

Budżet Państwa

Wg informacji z posiedzenia Rady Ministrów RU, dotyczącego wyników rozwoju społeczno-gospodarczego Uzbekistanu w okresie styczeń – wrzesień 2016 roku i priorytetów programu gospodarczego na 2016 rok (miało miejsce 24 listopada 2016 r.) budżet Uzbekistanu za 9 miesięcy 2016 r. został zrealizowany z proficytem 0,1% PKB (76,6 mld UZS). Dochodowa część budżetu była większa o 0,2% od zakładanej i wyniosła 21,7% PKP (29.531,7 mld UZS), wydatki z budżetu wyniosły 21,3% PKB (29.455,1 mld UZS). Wpływy do budżetu z podatków wyniosły 22.404,1 mld UZS, w tym z podatków bezpośrednich – 7.227,8 mld UZS (informacja ze strony Ministerstwa Finansów RU https://www.mf.uz/media/file/state-budget/1/9_mesyacev_2016.pdf).

 

Zadłużenie zagraniczne

Oficjalnie dane dotyczące zadłużenia zagranicznego nie zostały opublikowane.

 

Inflacja

Oficjalnie dane dotyczące inflacji zostały opublikowane tylko częściowo.

Wg oficjalnych danych wzrost cen artykułów konsumpcyjnych na koniec września wyniósł w porównaniu z grudniem 2015 roku 2,2% (w 2015 r. – 2,2%). Średni miesięczny wzrost cen artykułów konsumpcyjnych wynosił 0,2% (w I-IX 2015 r. – 0,2%). Ceny producentów produkcji przemysłowej wzrosły o 10,6% (w 2015 r. – 7%). Na wzrost cen producentów produkcji przemysłowej największy wpływ miał wzrost cen w przetwórstwie (111,8%), w tym: w produkcji niemetalowych wyrobów mineralnych (dynamika 136,5%), w produkcji napojów (123,4%), w produkcji urządzeń elektrycznych (121,5%), w metalurgii żelaza (117,5%), w przemyśle spożywczym (110,4%), w przemyśle tekstylnym (110,3%), w elektroenergetyce (109,1%), w przemyśle chemicznym (107,5%), w produkcji samochodów, przyczep i naczep (103,5%), w przemyśle koksowniczo-naftowym (100,3%); w przemyśle wydobywczym ceny wzrosły o 3,3%, w produkcji i dystrybucji energii, gazu, pary – o 9,1%.

Wg październikowej prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, inflacja w Uzbekistanie w 2016 r. wyniesie 8%.

 

Bezrobocie, zatrudnienie i dochody ludności

Wg danych statystycznych, liczba ludności Uzbekistanu na dzień 1 października 2016 r. wynosiła 31.977,1 tys. osób (wzrost o 1,3%).

 

a/ Liczba osób zarejestrowanych w urzędach zatrudnienia jako osoby poszukujące pracy wynosiła na koniec września 2016 r. 5,4 tys., wzrost o 76,7% (na koniec września 2015 – 3 tys. osób; 2014 r. – 4,7 tys. osób). W okresie styczeń-wrzesień 2016 r. liczba osób poszukujących pracy (liczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów RU nr. 106 z dn. 24.05.2007 r.) osiągnęła 720,4 tys. osób, czyli 5,1% ludności aktywnej zawodowo (14.009,7 tys. osób). Sytuację na rynku pracy Uzbekistanu charakteryzują również procesy migracyjne. Wg wstępnych danych, w okresie sprawozdawczym do Uzbekistanu przybyło 106,5 tys. osób, a wyemigrowało – 128,2 tys. osób.

b/ Liczba osób zatrudnionych w gospodarce Uzbekistanu w okresie I-IX 2016 r. wynosiła wg. wstępnych danych 13.289,3 tys. i wzrosła w porównaniu z 2015 r. o 1,8%. 81,9% zatrudnionych pracowało w sektorach innych niż państwowy.

c/ Informacje nt. dochodów ludności w 2016 r. nie zostały opublikowane. Zgodnie ze zmianami z dn. 22.08.2016 roku, od 1 września br. minimalna pensja w Uzbekistanie wynosi 149.775 UZS (49,7 USD wg. oficjalnego kursu Banku Centralnego RU na dzień 30.09.2016 r.), minimalna emerytura i zasiłek dla inwalidów od urodzenia - 292.940 UZS (97,3 USD), zasiłek dla osób starych i niezdolnych do pracy, nie mających odpowiedniego stażu pracy - 179.755 UZS (59,7 USD).

 

Przemysł, podmioty gospodarcze

a/ Produkcja przemysłowa Uzbekistanu w omawianym okresie osiągnęła poziom 78.140,3 mld UZS i była większa o 5.8% w porównaniu z 2015 r. Przemysł wydobywczy wygenerował 8.351,1 mld UZS (dynamika 104,1%), elektroenergetyka – 6.954,5 mld UZS (102,2%), wodociągi, kanalizacja i recykling – 589,3 mld UZS (113,5%), produkcja towarów koncupcyjnych – 31.128,5 mld UZS (103,8%), przetwórstwo – 62.256,4 mld UZS (106,4%), z czego: przemysł spożywczy – 17.821,7 mld UZS (113,7%), produkcja materiałów tekstylnych, ubrań i wyrobów skórzanych – 12.353,5 mld UZS (114,8%), przemysł maszynowy i wyrobów metalowych – 8.640,8 mld USD (76,7%), przemysł chemiczny i gumowy – 6.586,6 mld UZS (134,1%), przemysł metalurgiczny – 5.734,2 mld UZS (104,8%), produkcja niemetalowych materiałów mineralnych – 4.703,7 mld UZS (112,9%), przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy – 1.599,9 mld UZS (111,1%), przemysł farmaceutyczny – 711,4 mld USD (123,7%). Udział poszczególnych sektorów w produkcji przemysłowej Uzbekistanu kształtował się następująco: elektroenergetyka – 8,9% (w 2015 r. – 8,5%), przemysł wydobywczy – 10,7% (12,6%), wodociągi, kanalizacja i recykling – 0,7% (0,7%), przetwórstwo – 79,7% (78,2%). Najwięcej produkcji przemysłowej wyprodukowano w Taszkencie (na kwotę 15.819,2 mld UZS), w obwodzie Taszkenckim (12.044 mld UZS), w obwodzie Fergańskim (5.739,3 mld UZS); najmniej – w obwodzie Dżizakskim (1.327,1 mld UZS) i Surchandarińskim (1.552,3 mld UZS).

b/ Wg stanu na dzień 1 października 2016 r. w Uzbekistanie było zarejestrowanych ogółem 283.006 przedsiębiorstw i organizacji, w tym aktywną działalność prowadziło 266,2 tys. podmiotów (94,1% zarejestrowanych osób prawnych). 13,6% podmiotów stanowiło własność skarbu państwa, 86,4% – własność niepaństwową, z których 28,2% – stanowiło własność prywatną, 1,8% – przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, 56,4% – inne przedsiębiorstwa. 16.352 zarejestrowane przedsiębiorstwa prowadziły działalność w sektorze usług i żywienia zbiorowego, 66.254 – w handlu, 45.435 – w przemyśle, 23.759 – w budownictwie, 19.757 – w rolnictwie i gospodarce leśnej, 11.269 – w transporcie i mgazynowaniu, 8.357 – w ochronie zdrowia i w sferze socjalnej, a także 84.905 – w innych dziedzinach.

Na dzień 1 października 2016 roku zarejestrowanych było 230.893 małych podmiotów gospodarczych i tzw. mikro firm. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 23.616 i zlikwidowano 19.073 takich podmiotów. Generująca 54,6% PKB mała przedsiębiorczość w omawianym okresie wypracowała 43,8% uzbekistańskiej produkcji przemysłowej, zapewniła realizację 70% prac budowlanych, 89,9% usług handlu detalicznego, 60% płatnych usług, 31,8% eksportu towarów i usług, 84,6% przewozów samochodowych, 97,9% produkcji rolnej, leśnej i rybołówstwa oraz zrealizowała 38,3% ogółu inwestycji.

 

Działalność inwestycyjna i budownictwo

a/ Ogółem w okresie styczeń-wrzesień 2016 roku nakłady inwestycyjne w Uzbekistanie osiągnęły wartość 34.596,2 mld UZS tj. były o 9,4% większe niż w 2015 roku. W ekwiwalencie dolarowym wielkość ta wyniosła 11,9 mld USD. 4,9% inwestycji było finansowanych z Budżetu Państwa, 52,2% – ze środków przedsiębiorstw i ludności, 10,9% – z kredytów bankowych i innych, 21,9% – z inwestycji i kredytów zagranicznych, 5,4% – ze środków funduszy państwowych, 3,9% – z Funduszu Rekonstrukcji i Rozwoju oraz 0,8% stanowiły środki Funduszu Rozwoju Sportu Dziecięcego. Ze środków inwestycyjnych 16,8% zainwestowano w przemysł wydobywczy, 14,2% - w przetwórstwo (z czego 1,6% – w metalurgię, 2,3% – w przemysł chemiczny i petrochemiczny, 1,8% – w produkcję niemetalowych wyrobów mineralnych, 0,8% – w produkcję wyrobów metalowych, 2% – w przemysł spożywczy, 1,9% – w produkcję wyrobów tekstylnych), 10% – w transport i magazynowanie, 5,2% – w budownictwo, 5% – w handel, 3,4% zainwestowano w rolnictwo, 2,8% – w łączność oraz 4,3% – w inne dziedziny. Z sektorów pozaprodukcyjnych 22,9% przeznaczono na budownictwo mieszkaniowe, 4,3% – na gospodarkę komunalną, 2,2% – na ochronę zdrowia, 2,9% – na edukację, 0,9% – na kulturę i sztukę oraz 4,3% – na inne dziedziny. Z kwoty 7.568,6 mld UZS inwestycji zagranicznych 4.728,4 mld UZS stanowiły kredyty. Największymi beneficjentami środków pochodzących z inwestycji zagranicznych były: obwód Bucharski (24,3%), Taszkent (16,5%), Karakałpacja (16,4%) oraz obwód Kaszkadaryński (14,7%); natomiast najmniejszymi – obwód Dżizakski (0,7%), obwód Chorezmski (0,7%) oraz obwód Andiżański (0,9%). 39,5% inwestycji i kredytów zagranicznych wykorzystano w sektorze wydobywczym ropy i gazu, 3,4% – w przemyśle spożywczym, 3,6% – w przemyśle tekstylnym, 1% – w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, 2,4% – w produkcji niemetalowych wyrobów mineralnych, 10,9% – w elektroenergetyce, dystrybucji gazu, pary i klimatyzowaniu, 2,1% – w wodociągach, kanalizacji, segregacji i recyklingu odpadów, 1,6% – w budownictwie, 2% – w handlu hurtowym i detalicznym, naprawach samochodów, 13,2% – w transporcie i magazynowaniu, 9,4% – w łączności, 0,8% – w edukacji, 1% – w ochrone zdrowia, 1,4% – w rolnictwie oraz 7,7% – w innych dziedzinach.

b/ W okresie styczeń-wrzesień 2016 roku wykonano robót budowlanych na sumę 22.391,5 mld UZS, czyli o 15% więcej niż w 2015 roku. 79,2% robót przypadało na nowe budownictwo, rekonstrukcję, rozbudowę i przekształcanie przedsiębiorstw. 95,1% prac budowlanych zrealizowano w sektorze niepaństwowym (45,7% - podmioty stanowiące prywatną własność obywateli, 30,1% – własność stowarzyszeń gospodarczych, 15,6% – własność przedsiębiorstw typu joint venture, przedsiębiorstw i obywateli zagranicznych, 3,7% – inną własność), 4,9% – w sektorze państwowym.

W okresie od stycznia do września 2016 roku oddano do eksploatacji domów o łącznej powierzchni 10.080 tys. m² (wzrost o 9,2% w porównaniu z 2015 r.), z czego 7.609,4 tys. m2 na terenach wiejskich (dynamika 111,5%).

302,4 mld UZS przeznaczono na budowę i remonty obiektów edukacyjnych, 278,2 mld UZS – na budowę i remonty obiektów ochrony zdrowia, 169,9 mld UZS – na budowę sieci wodociągowych, 6,9 mld UZS – na budowę sieci gazowych. Najwięcej robót budowlanych, na sumę 3.605 mld UZS, wykonano w stolicy kraju – Taszkencie, najmniej – w obwodzie Syrdarińskim (363,7 mld UZD).

 

Transport

a/ W okresie sprawozdawczym wielkość przewozów towarowych wszystkimi rodzajami transportu wyniosła ogółem 1.173,8 mln ton (dynamika 104,8%), w tym: transportem samochodowym – 1.077,3 mln ton (104,8%), transportem kolejowym – 50,8 mln ton (101%), rurociągami – 45,7 mln ton (108%) oraz lotniczym – 19,6 tys. ton (109%).

b/ Wszystkimi środkami transportu pasażerskiego przewieziono ogółem 5.666,4 mln osób (dynamika 104%), w tym: transportem samochodowym – 5.607,3 mln osób (104,1%), koleją – 15,5 mln osób (102%), transportem lotniczym – 1,6 mln osób (93,1%) oraz elektrycznymi środkami transportu miejskiego – 42 mln osób (86,3%).

 

Handel detaliczny i usługi

a/ Obroty handlu detalicznego w omawianym okresie wyniosły ogółem 63.802,2 mld UZS i były o 14,2% wyższe w porównaniu z 2015 rokiem. W obrotach handlu detalicznego 84,1 mld UZS przypadało na przedsiębiorstwa państwowe (dynamika 109,2%), a 63.718,1 mld UZS na pozostałe przedsiębiorstwa (114,2%), z czego 36.574,7 mld UZS zrealizowały firmy stanowiące prywatną własność obywateli (120,7%). W obrotach handlu detalicznego największy udział miał Taszkent (13.726,5 mld UZS – dynamika 113%), obwód Taszkencki (6.919,4 mld UZS – dynamika 114,4%), obwód Fergański (5.570,7 mld UZS – dynamika 113,7%) i obwód Samarkandzki (5.478,2 mld UZS – dynamika 113,7%), najmniejszy – obwód Syrdariński (1.118,4 mld UZS – dynamika 112,3%). Obroty handlu detalicznego na osobę wyniosły 2.007,9 tys. UZS (dynamika 112,2%). W przeliczeniu na mieszkańca, największy udział w handlu detalicznym miał Taszkent (5.708,7 tys. UZS – dynamika 111,8%), najmniejszy – Karakałpacja (1.172,4 tys. UZS – dynamika 112,2%).

b/ Wartość zrealizowanych usług rynkowych wyniosła 65.046,6 mld UZS (dynamika 112,9%). 29,2% stanowiły usługi transportowe (dynamika 107,1%), 28,6% – usługi w sektorze handlu (114,4%), 15,9% – usługi tranportu samochodowego (116,3%), 10,8% – usługi finansowe (119,4%), 6,9% – usługi łączności i informatyczne (113,8%), 3,7% – usługi komunalne (116,3%), 3,6% – usługi edukacyjne (106,7%), 3,1% – usługi hotelarsko-gastronomiczne (111,4%), 2,4% – usługi remontowe urządzeń technologicznych i sprzętu komputerowego (114,6%), 2,4% – usługi wynajmu (117,5%), 1,5% – usługi medyczne (116,2%) oraz 3,5% – inne usługi (112,3%). Najwięcej usług świadczono w Taszkencie (19.786,1 mld UZS – dynamika 113,2%, w przeliczeniu na osobę – 8.228,8 tys. UZS – dynamika 112%), najmniej – w obwodzie Syrdarińskim (843 mld UZS – dynamika 114,4%, w przeliczeniu na osobę – 1.060 tys. UZS – dynamika 112,5%).

 

Rolnictwo

Wartość produkcji rolnej brutto w okresie I-IX 2016 roku wyniosła 36.344,6 mld UZS i była wyższa o 6,4% niż w 2015 r. Produkcji roślinnej wyprodukowano na sumę 21.126,2 mld USD (dynamika 106%), zwierzęcej – na sumę 14.557,8 mld UZS (106,8%). W strukturze produkcji rolnej dominowały indywidualne gospodarstwa rolne (68,3%), gospodarstwa farmerskie (30%) oraz przedsiębiorstwa rolne (1,7%). W omawianym okresie zebrano 2.269,2 tys. ton ziemniaków (110,4%), 8.218,9 tys. ton warzyw (110,7%), 1.469,3 tys. ton basztanowych (110,3%), 2.037,7 tys. ton owoców (110,2%) oraz 1.216,4 tys. ton winogron (111,9%). Na dzień 1 października 2016 r. pogłowie bydła rogatego we wszystkich rodzajach gospodarstw wynosiło 11.574,7 tys. szt. (dynamika 103,4%), w tym krów – 4.275 tys. szt. (101,5%); owiec i kóz – 19.976,9 tys. szt. (104,5%), koni – 221 tys. szt. (102,6%) oraz drobiu – 63.432,9 tys. szt. (111%). We wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych wyprodukowano 1.576,1 tys. ton mięsa w żywej wadze (dynamika 106,6%), 6.897,9 tys. ton mleka (106,9%), 4.531,8 mln szt. jaj (110,8%), 29,7 tys. ton wełny (104,1%), 977,5 tys. szt. skór karakułowych (103,2%). Najwięcej produkcji rolnej wyprodukowano w obwodzie Taszkenckim (5.549 mld UZS – dynamika 106,4%), Samarkandzkim (4.870 mld UZS – dynamika 106,9%) i Andiżańskim (3.346,6 mld UZS – dynamika 106,4%), najmniej – w Karakałpacji (1.116,5 mld UZS – dynamika 106,3%).

 

Handel zagraniczny

a/ Obroty handlu zagranicznego Uzbekistanu w okresie styczeń – wrzesień 2016 roku osiągnęły poziom 17.871 mln USD, w tym eksport – 9.015,5 mln USD, import – 8.855,5 mln USD. 35,9% obrotów, 38,6% eksportu i 33,2% importu przypadało na kraje WNP (dynamika obrotów – 87,5%, eksportu – 88%, importu – 86,8%). Odpowiednio 64,1%, 61,4% i 66,8% (101,1%, 112%, 92,6%) przypadało na pozostałe kraje. Saldo bilansu handlowego Uzbekistanu było dodatnie i wynosiło 160 mln USD, z czego 537,5 mln USD przypadało na kraje WNP oraz (-) 377,5 mln USD na pozostałe kraje. W strukturze eksportu dominowały: usługi – 26,2%, nośniki energii i produkty ropopochodne – 13,6%, artykuły spożywcze – 9,5%, produkty chemiczne i wyroby z nich – 7,4%, metale żelazne i kolorowe – 5,8%, włókno bawełniane – 3,7%, maszyny i urządzenia – 1,8% oraz inne – 32%; w strukturze importu dominowały: maszyny i urządzenia – 41,2%, produkcja chemiczna – 17,7%, artykuły spożywcze – 12%, metale żelazne i kolorowe – 7,5%, usługi – 6,5%, nośniki energii i produkty ropopochodne – 4,9% oraz inne – 10,2%. Największymi partnerami handlowymi Uzbekistanu były: Chiny (17,7% obrotów – dynamika 90,2%), Rosja (17,2% – dynamika 91,2%), Kazachstan (8,7% – dynamika 73,8%), Turcja (4,8% – dynamika 93,8%), Korea (4,1% – dynamika 55,5%), Niemcy (2,3% – dynamika 102%), Afganistan (2,1% – dynamika 113,2%), Brazylia (1,7% – dynamika 116,9%), USA (1,7% – dynamika 136%), Indie (1,5% – dynamika 120,2%), Iran (1,43% – dynamika 98,5%), Litwa (1,3% – dynamika 97,3%), Francja (1,1% – dynamika 90,9%), Japonia (1,1% – dynamika 114,8%), Turkmenistan (1% – dynamika 68,7%), Ukraina (1% – dynamika 66,6%), Zjednoczone Emiraty Arabskie (1% – dynamika 197%), Tadżykistan (0,8% – dynamika 114,9%), Włochy (0,7% – dynamika 106,8%), Kirgizja (0,7% – dynamika 117,8%), Szwajcaria (0,7% – dynamika 159,8%), Wielka Brytania (0,6% – dynamika 133,8%), Bangladesz (0,5% – dynamika 88,6%), Polska (0,5% – dynamika 95,4%).

b/ Wg polskich danych statystycznych obroty handlowe między obu krajami wyniosły 92,69 mln USD (dynamika 91%), polski eksport – 67,76 mln USD (84%), import – 24,93 mln USD (121%). W polskim eksporcie dominują odpowiednio: urządzenia mechaniczne i elektryczne, do rejestracji i odbioru dźwięku (ponad 21,9%), produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych (20,4%), zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego (ponad 19,5%), wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (ponad 9,5%), pojazdy, statki powietrzne i pływające oraz produkty pochodzenia roślinnego (prawie 7,6%), wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki; wyroby ceramiczne, szkło (3,9%). W porównaniu z okresem I-VI 2016 r. na uwagę zasługuje fakt spadku z pierwszej na trzecią pozycję eksportu zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego. W imporcie z Uzbekistanu dominowały: materiały i wyroby włókiennicze (prawie 47%), produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych (12,1%), tworzywa sztuczne i wyroby z nich, kauczuk i wyroby z kauczuku (8,6%), produkty pochodzenia roślinnego (4,5%).

 

Kursy walut

Oficjalne kursy walut (wg danych Banku Centralnego) na dzień 1 stycznia 2016 roku kształtowały się następująco: 1 USD = 2.809,98 UZS, 1 Euro = 3.074,19 UZS; natomiast na dzień 30 września 2016 roku: 1 USD = 3.010,20 UZS, 1 Euro = 3.379,55 UZS.


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Nici do haftu maszynowego

Im więcej czasu poświęcimy na doskonalenie naszych umiejętności, tym szybciej, dokładniej i spraw...
Polska - Sulechów (miasto) 2021-04-21 Dodał: Pozostałe tekstylia Zobacz ofertę

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert