Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w I kwartale 2016 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Jacek Michalski | 2016-11-17 12:24:11
informacja

Informacja

1. Produkt Krajowy Brutto

Wg danych Państwowego Komitetu ds. Statystyki, w okresie styczeń-marzec 2016 r. PKB Uzbekistanu osiągnął poziom 35.750,6 mld UZS. Wzrost PKB wyniósł 7,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Wg oficjalnego kursu na koniec marca 2016 r., gdzie 1 USD = 2.876,72 UZS, PKB wyniósł ok. 12.427,55 mln USD. 78,3% PKB wygenerował sektor niepaństwowy, a 21,7% - sektor państwowy. W strukturze PKB 11,6% stanowiły podatki na produkty, a 88,4% - wartość dodana sektorów gospodarki, gdzie 59,5% to usługi, 36,1% - przemysł i budownictwo oraz 4,4% - rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo. W przekroju terytorialnym największy wzrost PKB odnotowano w Karakałpacji (125,1%), w obwodzie Samarkandzkim (109,4%), w Taszkencie (109,4%), w obwodzie Namangańskim (109%), najmniejszy – w obwodzie Andiżańskim (97,2%). Największy wzrost PKB per capita odnotowano w Karakałpacji (123,2%), najmniejszy – w obwodzie Andiżańskim (95,4%); wzrost PKB w przeliczeniu na osobę w całym Uzbekistanie wyniósł 105,6%.

Uwzględniając liczbę ludności Uzbekistanu na dzień 1.04.2016 r. (31.681,6 tys. osób - wstępne dane), dochód narodowy na osobę w pierwszym kwartale 2016 r. wynosił ok. 390 USD.

 

2. Budżet Państwa

Dane nt. realizacji Budżetu Państwa w informatorze statystycznym nie zostały opublikowane. Wg informacji z posiedzenia Rady Ministrów RU, dotyczącego wyników gospodarczych Uzbekistanu w I kwartale 2016 roku (odbyło się 15.04.2016 r.), Budżet Uzbekistanu w tym okresie został zrealizowany z proficytem w wysokości 0,1% wielkości PKB (https://www.mf.uz/media/file/state-budget/1/ispolnenie_2016_1kv.pdf).

Natomiast godnie z informacją portalu www.mf.uz z dn. 26.05.br. dochody Budżetu Państwa w I kw. wyniosły 8.643,9 mld UZS, wydatki – 8.614,9 mld UZS, Budżet zrealizowano z proficytem w wysokości 29,2 mld UZS.

 

3. Zadłużenie zagraniczne

Oficjalnie dane dotyczące zadłużenia zagranicznego nie są publikowane.

 

4. Inflacja

W okresie styczeń – marzec 2016 roku inflacja osiągnęła poziom 2% (w tym samym okresie 2015 r. – 2,1%), a średnia miesięczna inflacja – 0,7%. Natomiast według danych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju inflacja w Uzbekistanie wynosiła w I kwartale br. 9% (http://ru.sputniknews-uz.com/economy/20160511/2766701.html). We wrześniu 2015 r. Azjatycki Bank Rozwoju prognozował, że w całym 2016 r. inflacja w Uzbekistanie wyniesie 10% (http://www.trend.az/business/economy/2436025.html).

Ceny producentów produkcji przemysłowej wzrosły o 4,9% (w I-III 2015 r. – 2,2%). Największy wpływ na wzrost cen producentów produkcji przemysłowej miał wzrost w produkcji niemetalicznych produktów mineralnych (dynamika 123,2%), w produkcji napojów (114,6%), w przemyśle urządzień elektrycznych (110,1%), w przemyśle spożywczym (107,8%), w metalurgii żelaza (105,8%), w produkcji wyrobów metalowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (103,3%), w przemyśle chemicznym (101,7%). W omawianym okresie spadek cen odnotowano w produkcji koksu oraz produktów naftowych (99,8%).

W strukturze płatnych usług dominują usługi transportowe – 30,3%, handel – 27,3%, uslugi finansowe – 11,9%, łączności i informatyczne – 7,1%. Największy wzrost cen dotyczył usług: finansowych (dynamika 122,9%), ochrony zdrowia (114%), handlu (113,1%), usług komunalnych (112,5%), łączności i informatycznych (110,2%), napraw i obsługi sprzętu technologicznego (110%) oraz transportowych (109,9%).

 

5. Bezrobocie i dochody ludności

a/ Wg wstępnych danych, na dzień 1 kwietnia br. liczba obywateli Uzbekistanu wynosiła 31.681,6 tys. osób, natomiast liczba aktywnej zawodowo ludności w okresie styczeń – marzec 2016 r. wynosiła średnio 13.776,8 tys. osób, czyli 43,6% ogółu ludności.
Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako osoby poszukujące pracy na koniec marca 2016 r. wynosiła 4,1 tys., czyli o 3,4% mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. W I kwartale 2016 r. liczba osób poszukujących pracy (liczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów RU nr. 106 z dn. 24.05.2007 r.) wynosiła 730,3 tys. osób, czyli 5,3% ludności aktywnej zawodowo.

Wg wstępnych danych, w okresie sprawozdawczym do Uzbekistanu przybyło 38,1 tys., a wyemigrowało – 43,8 tys. osób. Migracja zarobkowa obywateli Uzbekistanu odbywała się w dalszym ciągu głównie do Rosji i Kazachstanu.

b/ Informacje nt. dochodów ludności Uzbekistanu w I kwartale 2016 r. w „Przeglądzie statystycznym RU za styczeń - marzec 2016 roku” nie zostały opublikowane. W omawianym okresie minimalna pensja w kraju wynosiła 130.240 UZS, a minimalna emerytura – 254.730 UZS. Ich wysokości nie uległy zmianie od 1 września 2015 r. (oficjalny kurs na koniec marca 2016 r. wynosił: 1 USD = 2.876,72 UZS).

 

6. Przemysł, podmioty gospodarcze

a/ Produkcja przemysłowa Uzbekistanu w okresie 3 miesięcy 2016 roku osiągnęła poziom 23.908,6 mld UZS i była większa o 6% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Przemysł przetwórczy wygenerował 18.465,6 mld UZS (dynamika 106%), z czego: przemysł spożywczy, produkcja napojów i wyrobów tytoniowych – 5.152,8 mld UZS (114,9%), produkcja wyrobów tekstylnych, odzieży i wyrobów ze skór – 4.039,4 mld UZS (114,6%), przemysł maszynowy oraz produkcja innych wyrobów metalowych – 2.599,8 mld UZS (75,8%), produkcja wyrobów chemicznych, gumy i tworzyw sztucznych – 1.929,3 mld UZS (129,4%), przemysł metalurgiczny – 1.675,7 mld UZS (104,2%), produkcja produktów niemetalowych – 1.294 mld UZS (110,6%), produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – 694,6 mld UZS (99,2%), przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy – 475,5 mld UZS (122,2%), poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – 164,5 mld UZS (125,5%) oraz przemysł farmaceutyczny – 163 mld UZS (112,8%). Przemysł wydobyczy wygenerował 2.697,3 mld UZS (dynamika 106,2%), z czego: wydobycie węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego – 1.587,3 mld UZS (107,7%), wydobycie rud metali – 808,3 mld UZS (103,2%) oraz inne – 179,3 mld UZS (112,7%). Elektroenergetyka, dostawy gazu, pary i klimatyzowanie powietrza wygenerowały – 2.590,8 mld UZS (dynamika 104,6%), dostawy wody, kanalizacja, zbieranie odpadów i recykling – 154,9 mld UZS (119,9%). Udział poszczególnych sektorów w produkcji przemysłowej kształtował się następująco: przemysł przetwórczy – 77,2%, przemysł wydobywczy – 11,3%, elektroenergetyka, dostawy gazu, pary i klimatyzowanie – 10,9%, dostawy wody, kanalizacja, zbieranie odpadów i recykling – 0,6%. Towarów konsumpcyjnych wyprodukowano na sumę 8.559,7 mld UZS (101,7%), z czego artykułów spożywczych na sumę 4.429,2 mld UZS (116,4%) i przemysłowych na sumę 4.130,5 mld UZS (89,7%). Najwięcej produkcji przemysłowej (na sumę 4.270,2 mld UZS) wyprodukowano w Taszkencie (dynamika 112,1%), najmniej – w obwodzie Dżizakskim (372,8 mld UZS, dynamika 110,5%) i w Surchandaryńskim (521 mld UZS, dynamika 107,6%), natomiast artykułów konsumpcyjnych najwięcej wyprodukowano w Taszkencie (1.949,2 mld UZS, dynamika 116,2%) i w obwodzie Andiżańskim (1.393,9 mld UZS, dynamika 72,2%), najmniej – Dżizakskim (183 mld UZS, dynamika 107,9%) i w obwodzie Surchandaryńskim (124,5 mld UZS, dynamika 121,7%).

b/ Wg stanu na dzień 1 kwietnia 2016 roku w Uzbekistanie było zarejestrowanych ogółem (bez udziału gospodarstw farmerskich) 282 tys. przedsiębiorstw i organizacji, z których 261,9 tys. prowadziło aktywną działalność gospodarczą. W okresie sprawozdawczym powstało 8,8 tys nowych podmiotów, a 5,4 tys. zostało zlikwidowanych. Z 282 tys. zarejestrowanych osób prawnych 13,8% należało do skarbu państwa, 86,2% stanowiło własność niepaństwową, z których 29,7% – własność prywatną. 23,8% zarejestrowanych przedsiębiorstw prowadziło działalność w sektorze handlu, 16,2% – w przemyśle, 8,4% – w budownictwie, 7,1% – w rolnictwie i gospodarce leśnej, 5,7% – w usługach i żywieniu zbiorowym, 3,8% – w transporcie i gospodarce magazynowej, 3% – w ochronie zdrowia, sporcie i sferze socjalnej, 2,5% – w informacji i łączności i 29,5% – w innych sferach.

Na dzień 1 kwietnia 2016 roku zarejestrowanych było 229.607 małych podmiotów gospodarczych i tzw. mikro-firm. W ciągu 3 miesięcy 2016 roku utworzono 8.480 takich podmiotów, zlikwidowano – 4.873. Generująca 43,1% PKB mała przedsiębiorczość wypracowała 37,3% uzbekistańskiej produkcji przemysłowej, 68,4% – prac budowlanych, 88,8% – obrotów handlu detalicznego.

 

7. Działalność inwestycyjna i budownictwo

a/ Ogółem, w pierwszym kwartale 2016 roku w gospodarkę Uzbekistanu zainwestowano 8.044,9 mld UZS tj. o 8,5% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. W ekwiwalencie dolarowym wartość inwestycji wyniosła 2,8 mld USD. 4,8% inwestycji finansowano z Budżetu Państwa, 4,7% – z docelowych funduszy państwowych, 55,4% – ze środków przedsiębiorstw i ludności, 25,9% – z inwestycji i kredytów zagranicznych, 5,4% – z kredytów bankowych i innych oraz 3,8% – z funduszy pozabudżetowych, w tym z Funduszu Rekonstrukcji i Rozwoju.

15,2% środków inwestycyjnych skierowano do sektora państwowego, 84,8% – do sektora niepaństwowego. Struktura inwestycji w środki trwałe według działalności gospodarczej: 20,2% – przemysł górniczy (1.623,6 mld UZS), z których wydobycie ropy i gazu (19,4%) i rud metali (0,3%); 15,3% – przemysł przetwórczy (1.229 mld UZS), z tego: 2,4% – artykuły spożywcze, 3% – wyroby tekstylne, 2% – chemia, 1,8% – metalurgia, 1,8% – niemetalowe produkty mineralne; 17,3% przeznaczono na budownictwo mieszkaniowe; 10,3% – na transport i gospodarkę magazynową; 7,8% – na budownictwo; 5,8% – na handel; 3,3% zainwestowano w rolnictwo i gospodarkę leśną; 3,3% – w elektroenergetykę, dostawy gazu, pary i klimatyzowanie powietrza; 2,6% – w łączność; 2,4% – w edukację; 1,9% – w ochronę zdrowia i usługi społeczne; 0,7% – przeznaczono na usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia; 0,7% – przeznaczono na kulturę i sztukę oraz wypoczynek.

Z 2.082,2 mld UZS inwestycji zagranicznych pozyskanych w I kwartale 2016 roku, 1.372,8 mld UZS stanowiły kredyty. Największymi beneficjentami środków pochodzących z inwestycji zagranicznych były: miasto Taszkent (24%), obwód Bucharski (18,8%) i Kaszkadaryński (11,9%); najmniejszymi: obwód Chorezmski (1,2%) i Nawoiński (1,2%).

27,6% inwestycji i kredytów zagranicznych wykorzystano w sektorze wydobywczym ropy i gazu, 4,3% – w produkcji artykułów spożywczych, 8,9% – w produkcji wyrobów tekstylnych, 2,2% – w produkcji wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych, 3,8% – w produkcji niemetalowych produktów mineralnych, 4,2% – w budownictwie, 7,4% – w handlu, naprawach pojazdów samochodowych i motocykli, 15,8% – w transporcie i gospodarce magazynowej, 7,1% – w informacji i łączności, 1,5% – na rynku nieruchomości i 17,2% – w innych dziedzinach.

b/ W okresie I–III 2016 roku wykonano robót budowlanych na sumę 5.953,6 mld UZS, czyli o 19,4% więcej niż w tym samym okresie 2015 roku. 79,7% robót przypadało na nowe budownictwo, rekonstrukcję, rozbudowę i przekształcanie przedsiębiorstw, pozostałą część przeznaczono na remonty kapitalne i bieżące obiektów oraz na inne prace podwykonawcze. 41,9% prac budowlanych zrealizowano w obiektach stanowiących prywatną własność obywateli, 32,1% – własność zrzeszeń gospodarczych, 17,9% – własność przedsiębiorstw typu joint venture, obcokrajowców i przedsiębiorstw zagranicznych, 4,4% – własność państwową oraz 3,7% – inną własność.

W okresie styczeń – marzec 2016 roku oddano do eksploatacji 15,0 tys. mieszkań o łącznej powierzchni 2.076,2 tys. m2 (wzrost o 5,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.), z czego 1.378,4 tys. m2 na terenach wiejskich (dynamika 105,5%). 113,2 mld UZS przeznaczono na budowę i rekonstrukcję obiektów edukacyjnych, 82,7 mld UZS – obiektów ochrony zdrowia, 36,4 mld UZS – wodociagów, 1,8 mld UZS – sieci gazowych. Najwięcej robót budowlanych, na sumę 976 mld UZS wykonano w stolicy kraju – Taszkencie.

 

8. Transport

a/ W styczniu – marcu 2016 r. wielkość przewozów towarowych wszystkimi rodzajami transportu wyniosła ogółem 300,6 mln ton (dynamika 103,9%), w tym: transportem samochodowym – 264,6 mln ton (103,5%), rurociągami – 19,3 mln ton (113,3%), transportem kolejowym – 16,7 mln ton (100,6%) oraz lotniczym – 5,5 tys. ton (129,9%).

b/ W tym samym okresie wszystkimi środkami transportu przewieziono ogółem 1.593,1 mln pasażerów (dynamika 103,5%), w tym: transportem samochodowym – 1.572,1 mln osób (103,6%), koleją – 4,8 mln osób (104,1%), transportem lotniczym – 0,5 mln osób (96,1%) oraz elektrycznymi środkami transportu miejskiego – 15,7 mln osób (93,3%).

 

9. Handel detaliczny i usługi

a/ Obroty handlu detalicznego w pierwszym kwartale 2016 roku wyniosły ogółem 17.562,7 mld UZS i były o 12,8% wyższe w porównaniu z tym samym okresem 2015 roku. W obrotach handlu detalicznego 24,2 mld UZS przypadało na przedsiębiorstwa państwowe, a 17.538,5 mld UZS obrotów zrealizowały przedsiębiorstwa inne niż państwowe, z czego 12.812 mld UZS zrealizował handel prywatny. W obrotach handlu detalicznego największy udział miał Taszkent (3.852 mld UZS), najmniejszy – obwód Dżizakski (590,7 mld UZS) oraz obwód Syrdaryński (366,4 mld UZS). W przeliczeniu na jednego mieszkańca obroty handlu detalicznego w Taszkencie wynosiły 1.607,6 tys. UZS (największe), natomiast w Karakałpacji – 342 tys. UZS (najmniejsze).

b/ Wartość zrealizowanych usług rynkowych na rzecz ludności wyniosła 18.601,6 mld UZS (dynamika 112,1%). 30,3% usług rynkowych stanowiły usługi transportowo-logistyczne, 27,3% – usługi w sektorze handlu i żywienia zbiorowego, 11,9% – finansowe, 7,1% – łączności i informatyczne, 4,2% – edukacyjne, 3,4% – indywidualne, 3,3% – komunalno-bytowe, 2,3% – arendy i wynajmu, 2,3% – remontowe sprzętu technicznego, 1,9% – hotelarsko-gastronomiczne, 1,5% – ochrony zdrowia, 1% – usługi w zakresie architektury i inżynierii, badania i analiz technicznych oraz 3,5% – inne. Najwięcej płatnych usług dla ludności zrealizowano w Taszkencie (na kwotę 5.538,1 mld UZS – dynamika 112,1%), najmniej – w obwodzie Syrdaryńskim (249,1 mld UZS – dynamika 114,6%).

 

10. Rolnictwo

Wartość produkcji rolnej brutto w cenach bieżących wyniosła na koniec marca 2016 roku 3.627,2 mld UZS i była wyższa o 6,7% niż w tym samym okresie 2015 r. Wyprodukowano produkcji roślinnej na sumę 777,6 mld UZS (dynamika 109%) oraz zwierzęcej na sumę 2.770,6 mld UZS (106,2%). W strukturze produkcji rolnej dominowały rodzinne przedsiębiorstwa rolne (87,5%), farmerskie gospodarstwa rolne (6,2%) oraz tzw. przedsiębiorstwa rolne (6,3%). W I kw. br. zebrano 53,1 tys. ton warzyw (dynamika 110,6%), z czego w przedsiębiorstwach rolnych – 71,4%, w farmerskich gospodarstwach rolnych - 15,7% oraz w tzw. przedsiębiorstwach rolnych - 12,9%. Na dzień 1 kwietnia 2016 r. pogłowie bydła rogatego we wszystkich rodzajach gospodarstw wynosiło 11.536,3 tys. szt. (dynamika 105,8%), w tym krów – 4.188,5 tys. szt. (102%), owiec i kóz – 19.429,5 tys. szt. (103,3%), drobiu – 61.222,4 tys. szt. (107,3%). We wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych wyprodukowano 425,8 tys. ton mięsa w żywej wadze (106,1%), 1.594,8 tys. ton mleka (106,4%), 1.180,4 mln szt. jaj (106,7%), 702 tony wełny (104,9%), 422 tys. szt. skór karakułowych (101%).

Jak 4 lutego br. poinformował portal www.norma.uz, wg najnowszego rankingu poziomu bezpieczeństwa żywnościowego (The Global Food Security Index) firmy analitycznej The Economist Intelligence Unit, w którym sklasyfikowano 109 krajów, Uzbekistan zajął 64 miejsce, podwyższając swoją pozycję w porównaniu do zeszłorocznych wyników o 9 punktów.

 

11. Handel zagraniczny

a/ Informacje nt. obrotów handlu zagranicznego Uzbekistanu w pierwszym kwartale 2016 roku nie zostały w Informatorze statystycznym za dany okres opublikowane.

Zgodnie z informacją portalu www.gazeta.norma.uz powołującego się na informacje Ministerstwa Gospodarki i Państwowego Komitetu Statystyki Uzbekistanu, dynamika eksportu towarów i usług wyniosła w porównaniu z I kw. 2015 r. 100,1% [Obroty handlu zagranicznego Uzbekistanu w pierwszym kwartale 2015 roku osiągnęły poziom 6.768,9 mln USD (dynamika 105,7%), w tym eksport – 3.475,2 mln USD (114,3%) oraz import – 3.293,7 mln USD (98,0%)- WPHI]. Od początku 2016 r. w działalności eksportowej brało udział 583 nowych podmiotów, które wyeksportowały towarów na sumę ponad 270 mln USD. Na 20 nowych rynków zbytu wyeksportowano 95 nowych uzbekistańskich towarów. W porównaniu z tym samym okresem 2015 r. odnotowano wzrost wielkości eksportu produktów rolnych (1,2 razy), metali nieżelaznych (1,9 razy), wyrobów molibdenu (11 razy), stopów miedzi (1,8 razy), siarczanu amonu (1,7 razy), superfosfatu (2,6 razy) i polietylenu (31 razy).

b/ Wg polskich danych statystycznych obroty handlowe pomiędzy Polską i Uzbekistanem wyniosły 27,98 mln USD (dynamika 97%): eksport – 20,03 mln USD (85%), import – 7,95 mln USD (154%). Najważniejszymi pozycjami w polskim eksporcie były: produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych (udział 26,3% - dynamika 78%), wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (24,7% - 750%), zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego (11% - 48%), urządzenia mechaniczne, elektryczne, do rejestracji i odbioru dźwięku (8,1% - 41%), wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki, wyroby ceramiczne, szkło (8% - 426%), gotowe artykuły spożywcze, napoje, ocet, tytoń (4,1% - 75%), wyroby różne (3,6% - 176%), drewno, korek, słoma i ich wyroby (3,1% - 51%), tworzywa sztuczne, kauczuk i ich wyroby (2,6% - 116%), produkty pochodzenia roślinnego (2,2% - 125%), pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające (2,2% - 21%), produkty mineralne (1,9% - 63%), natomiast w imporcie: materiały i wyroby włókiennicze (41,1% - 116%), produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych (28,8% - 142%), produkty mineralne (22% - 361%), produkty pochodzenia roślinnego (7,7% - 252%), obuwie, nakrycia głowy, parasole, laski, pióra, sztuczne kwiaty (0,2% - 129%).

 

12. Kursy walut

Na dzień 31 marca 2016 roku oficjalne kursy walut Banku Centralnego RU kształtowały się następująco: 1 USD = 2.876,72 UZS (na koniec marca 2015 r. – 2.490,2 UZS) oraz 1 EUR = 3.224,73 UZS (2.716,76 UZS).


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Nici do haftu maszynowego

Im więcej czasu poświęcimy na doskonalenie naszych umiejętności, tym szybciej, dokładniej i spraw...
Polska - Sulechów (miasto) 2021-04-21 Dodał: Pozostałe tekstylia Zobacz ofertę

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert