Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w okresie styczeń – wrzesień 2014 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Tomasz Podsiedzik | 2015-12-21 20:58:02
uzbekistan, o‘zbekiston, gospodarka, społeczeństwo

1. Produkt Krajowy Brutto Wg wstępnych danych Państwowego Komitetu ds. Statystyki RU, w okresie styczeń – wrzesień 2014 roku PKB osiągnął poziom 100.309,5 mld UZS i był o 8,1% wyższy niż w analogicznym okresie 2013 roku.

82,9% PKB wygenerował sektor niepaństwowy (2013 r. - 82,6%), a 17,1 - sektor państwowy. W strukturze PKB 50,1% stanowiły usługi (2013 r. – 49,9%), 39,2% - produkcja towarów oraz 10,7% - wpływy z podatków na towary i operacje eksportowo-importowe (10,9%). W przekroju terytorialnym największy wzrost PKB odnotowano w obwodzie Chorezemskim 110,5% ogółem (108,5% per capita), w obwodzie Namangańskim i Samarkandzkim 109,7% (107,6% per capita), Dżizakskim 109,6 (107,6% per capita), Surchardarińskim 109,2% (106,9% per capita), najmniejszy – w obwodach Nowoijskim 104,5% (103,1% per capita) i Kaszkadaryńskim 106,9% (104,6% per capita).

 

2. Budżet Państwa

Wg informacji z posiedzenia Rady Ministrów RU, dotyczącego wyników rozwoju społeczno-gospodarczego Uzbekistanu w okresie styczeń – wrzesień 2014 roku i priorytetów programu gospodarczego na 2014 rok (miało miejsce 19 listopada 2014 r.) Budżet Uzbekistanu za 9 miesięcy 2014 r. został zrealizowany z proficytem (wielkość nie została nazwana).

 

3. Zadłużenie zagraniczne

Oficjalnie dane dotyczące zadłużenia zagranicznego nie są publikowane.

 

4. Inflacja

Wg oficjalnych danych wzrost cen artykułów konsumpcyjnych na koniec września wynosił w porównaniu z grudniem 2013 roku 3% (w 2013 r. – 3,3%). Średni miesięczny wzrost cen artykułów konsumpcyjnych wynosił 0,3% (w I-IX 2013 r. – 0,4%). Ceny producentów produkcji przemysłowej wzrosły o 10,2% (w 2013 r. – 12,7%), a taryfy na usługi łączności dla osób prawnych – o 5,2% (17,1%). Na wzrost cen producentów produkcji przemysłowej największy wpływ miał wzrost cen w metalurgii metali kolorowych (dynamika 122,3%), wzrost cen w przemyśle paliwowym (117,1%), w elektroenergetyce (112,1%), w przemyśle spożywczym (109,4%), w przemyśle chemicznym i petrochemicznym (109,3%), w przemyśle młynarskim (109,1%), w przemyśle drzewnym i celulozowo-papierniczym (107,1%), wzrost cen materiałów budowlanych (106,7%), w przemyśle maszynowym i obróbki metali (103,9%), w metalurgii żelaza (103,4%) oraz w przemyśle lekkim (100,6%). Dynamika wzrostu cen w grupie usług łączności dla osób prawnych kształtowała się następująco: usługi pocztowe (124,6%) oraz łączność komórkowa (107,2%). Nie uległy zmianie taryfy na zamiejscową łączność telefoniczną, łączność telegraficzną i miejscową łączność telefoniczną.

 

5. Bezrobocie, zatrudnienie i dochody ludności

a/ Wg danych uzbekistańskich, liczba ludności Uzbekistanu na dzień 1 października 2014 r. wynosiła 30.874,3 tys. osób (wzrost o 1,3%). Liczba osób zarejestrowanych w urzędach zatrudnienia jako osoby poszukujące pracy wynosiła na koniec września 2014 r. 4,7 tys.(na koniec września 2013 r. - 12 tys. osób). W okresie styczeń-wrzesień 2014 r. liczba osób poszukujących pracy (liczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów RU nr. 106 z dn. 24.05.2007 r.) osiągnęła 683,1 tys. osób, czyli 5,1% ludności aktywnej zawodowo. Sytuację na rynku pracy Uzbekistanu charakteryzują również procesy migracyjne. Wg wstępnych danych, w w okresie sprawozdawczym do Uzbekistanu przybyło 111,3 tys. osób, a wyemigrowało – 141 tys. osób.

 

b/ Liczba osób zatrudnionych w gospodarce Uzbekistanu w okresie I-IX 2014 r. wynosiła wg. wstępnych danych 12.810,9 tys. i wzrosła w porównaniu z 2013 r. o 2,4%. 81,2% zatrudnionych pracowało w sektorach innych niż państwowy. Wg informacji z przytoczonego powyżej posiedzenia Rady Ministrów RU z dn. 19 listopada 2014 roku, od początku 2014 roku powstało 777,8 tys. nowych miejsc pracy, z których 465 tys. na terenach wiejskich.

 

c/ Informacje nt. dochodów ludności w 2014 r. nie zostały opublikowane. Zgodnie ze zmianami z dnia 31 lipca 2014 roku, od 1 września br. minimalna pensja w Uzbekistanie wynosiła 107.635 UZS, minimalna emerytura – 210.525 UZS, zasiłki dla osób nie posiadających wymaganego do emerytury lub renty inwalidzkiej stażu pracy – 129.180 UZS, zasiłki dla dzieci-inwalidów – 210.525 UZS (kurs na koniec IX 2014 r.: 1 USD = 2 367,40 UZS). Kolejne podwyżki pensji minimalnej i ww. świadczeń wprowadzono 15.12.2014 r.).

 

6. Przemysł, podmioty gospodarcze

a/ Produkcja przemysłowa Uzbekistanu w omawianym okresie osiągnęła poziom 54.401,3 mld UZS i była większa o 8,4% w porównaniu z 2013 r. Elektroenergetyka wygenerowała 3.905 mld UZS (dynamika 101,5%), przemysł paliwowy – 7.174,1 mld UZS (96,7%), metalurgia żelaza – 1.326,9 mld UZS (113,4%), metalurgia metali kolorowych – 4.838,8 mld UZS (102,6%), przemysł chemiczny i petrochemiczny – 2.867 mld UZS (106,7%), przemysł maszynowy i obróbki metali – 11.203,9 mld USD (114,2%), przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy – 869,6 mld UZS (110,5%), produkcja materiałów budowlanych – 3.484,7 mld USD (113%), przemysł lekki – 7.154,5 mld USD (115,9%), przemysł spożywczy – 8.528,7 mld UZS (109,7%). Udział poszczególnych sektorów w produkcji przemysłowej Uzbekistanu kształtował się następująco: elektroenergetyka – 7,2% (w 2013 r. – 7,2%), przemysł paliwowy – 13,2% (15,9%), metalurgia żelaza – 2,4% (2,3%), metalurgia metali kolorowych – 8,9% (9,1%), przemysł chemiczny i petrochemiczny – 5,3% (5,2%), przemysł budowy maszyn i obróbki metali – 20,6% (19,4%), przemysł drzewny i celulozowy – 1,6% (1,5%), przemysł materiałów budowlanych – 6,4% (6,2%), przemysł lekki – 13,2% (12,3%), przemysł spożywczy – 15,7% (15,3%), inne sektory – 5,5% (5,6%). Najwięcej produkcji przemysłowej wyprodukowano w Taszkencie (10.362,9 mld UZS), w obwodzie Taszkenckim (8.049,7 mld UZS), obwodzie Andiżańskim (7.430,3 mld UZS), najmniej – w obwodzie Dżizakskim (694,9 mld UZS).

 

b/ Wg stanu na dzień 1 października br. w Uzbekistanie ogółem było zarejestrowanych 272.508 przedsiębiorstw i organizacji, w tym aktywną działalność prowadziło 245,2 tys. 14,5% podmiotów stanowiło własność skarbu państwa, 85,5% - własność niepaństwową, z których 33,6% - własność prywatną, 1,8% - przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, 50,1% - inne przedsiębiorstwa. 76.988 zarejestrowanych przedsiębiorstw prowadziło działalność w sektorze usług i żywienia zbiorowego, 47.133 - w przemyśle, 24.279 - w budownictwie, 22.555 - w rolnictwie i gospodarce leśnej, 21.855 – w edukacji, nauce i kulturze, 11.034 – w ochronie zdrowia, kulturze fizycznej i sporcie oraz sferze socjalnej, 10.816 – w transporcie i łączności, a także 3.875 – w sektorze nieprodukcyjnych usług socjalno-bytowych. Na dzień 1 października 2014 roku zarejestrowanych było 219.769 małych podmiotów gospodarczych i tzw. mikro firm. Generująca 52,9% PKB mała przedsiębiorczość w omawianym okresie wypracowała 31,1% uzbekistańskiej produkcji przemysłowej, zapewniła realizację 68,7% prac budowlanych, 45,4% usług handlu detalicznego, 47% płatnych usług oraz zrealizowała 33,2% ogółu inwestycji.

 

7. Działalność inwestycyjna i budownictwo

a/ Ogółem w okresie styczeń-wrzesień 2014 roku nakłady inwestycyjne w Uzbekistanie osiągnęły wartość 23.831,2 mld UZS tj. były o 10,7% większe niż w 2013 roku. W ekwiwalencie dolarowym wielkości te wyniosły odpowiednio 10,4 mld USD i 12,3%. 5,2% inwestycji było finansowanych z Budżetu Państwa, 0,3% - z Funduszu Melioracyjnego Ulepszania Gruntów, 51,7% - ze środków przedsiębiorstw i ludności, 11% - z kredytów bankowych i innych, 19,9% - z inwestycji i kredytów zagranicznych oraz 11,9% - z funduszy pozabudżetowych, w tym z Funduszu Rekonstrukcji i Rozwoju. 14.970,3 mld UZS środków inwestycyjnych przeznaczono na cele produkcyjne, z nich 34,8% zainwestowano w przemyśle (z tego: 21,7% - przemysł paliwowo-energetyczny, 2,7% - metalurgia, 1,4% - przemysł chemiczny i petrochemiczny, 2,4% - przemysł budowy maszyn, 1,7% - przemysł lekki, 1,9% - przemysł spożywczy, 1,5% - produkcja materiałów budowlanych), 4% zainwestowano w rolnictwo, 1,9% - w budownictwo, 13,3% - w transport i łączność, 4,6% - w handel i żywienie zbiorowe, 2,4% - w prace geologiczno-poszukiwawcze oraz 1,8% - w inne dziedziny.Do sektorów pozaprodukcyjnych skierowano 8.860,9 mld UZS środków inwestycyjnych, z której to kwoty 23,3% przeznaczono na budownictwo mieszkaniowe, 2,8% - na gospodarkę komunalną, 3,3% - na ochronę zdrowia, 3,1% - na edukację, 0,8% - na kulturę i sztukę oraz 3,9% - na inne dziedziny. Z 4.739,1 mld UZS inwestycji zagranicznych 2.949,9 mld UZS stanowiły kredyty. Największymi beneficjentami środków pochodzących z inwestycji zagranicznych były: Karakałpacja (33,7%), obwód Bucharski (22,7%), obwód Kaszkadaryński (11%) oraz Taszkent (8,7%); natomiast najmniejszymi – obwód Chorezmski (0,2%) oraz obwód Dżyzakski (1,1%). 63,3% inwestycji i kredytów zagranicznych wykorzystano w sektorze paliwowo-energetycznym, 0,8% - w sektorze budowy maszyn, 1,1% - w przemyśle lekkim, 3,2% - w przemyśle spożywczym, 2,2% - w rolnictwie, 20,3% - w transporcie i łączności, 1,2% - w przemyśle geologiczno-poszukiwawczym, 4,7% - w gospodarce komunalnej oraz 3,2% - w innych dziedzinach.

 

b/ W okresie styczeń-wrzesień 2014 roku wykonano robót budowlanych na sumę 15.034,6 mld UZS, czyli o 18,9% więcej niż w 2013 roku. 81,3% robót przypadało na nowe budownictwo, rekonstrukcję, rozbudowę i przekształcanie przedsiębiorstw, 17,2% - na remonty kapitalne i bieżące, 1,5% - na inne prace podwykonawcze. 92,6% prac budowlanych zrealizowano w sektorze niepaństwowym (48% w podmiotach stanowiących prywatną własność obywateli, 26,4% - własność stowarzyszeń gospodarczych, 14,7% - własność przedsiębiorstw typu joint venture, przedsiębiorstw i obywateli zagranicznych, 3,5% - inną własność), 7,4% - w państwowym. Z ogólnej wielkości nakładów inwestycyjnych na cele pozaprodukcyjne (8.860,9 mld UZS), 62,6% czyli 5.549,2 mld UZS przeznaczono na budownictwo mieszkaniowe. W okresie od stycznia do września 2014 roku oddano do eksploatacji domy o łącznej powierzchni 9220,1 tys. m² (wzrost o 10,1% w porównaniu z 2013 r.), z czego 7.051 tys. m2 na terenach wiejskich (dynamika 111,1%). Z tej samej grupy środków inwestycyjnych na cele pozaprodukcyjne 357,4 mld UZS przeznaczono na budowę i remonty obiektów edukacyjnych, 297,8 mld UZS – na budowę i remonty obiektów ochrony zdrowia, 352,3 mld UZS – na budowę sieci wodociągowych, 10,1 mld UZS – na budowę sieci gazowych. Najwięcej robót budowlanych, na sumę 2.218,5 mld UZS, wykonano w stolicy kraju - Taszkencie, najmniej – w obwodzie Syrdarińskim (267,8 mld UZD).

 

8. Transport

a/ W okresie sprawozdawczym wielkość przewozów towarowych wszystkimi rodzajami transportu wyniosła ogółem 1.099,7 mln ton (dynamika 104,9%), w tym: transportem samochodowym – 1.002,6 mln ton (105,2%), rurociągami – 48 mln ton (99,8%), transportem kolejowym – 49,1 mln ton (103,3%) oraz lotniczym – 17,6 tys. ton (109,3%).

 

b/ Wszystkimi środkami transportu przewieziono ogółem 5.281,5 mln pasażerów (dynamika 104,8%), w tym: transportem samochodowym – 5.213 mln osób (104,9%), koleją – 14,5 mln osób (109,9%), transportem lotniczym – 1,8 mln osób (94,7%) oraz elektrycznymi środkami transportu miejskiego – 52,2 mln osób (94,5%).

 

9. Handel detaliczny i usługi

a/ Obroty handlu detalicznego w omawianym okresie wyniosły ogółem 41.664,3 mld UZS i były o 14,2% wyższe w porównaniu z 2013 rokiem. 52% obrotów stanowiły artykuły spożywcze, a 48% - artykuły przemysłowe. W obrotach handlu detalicznego 69,3 mld UZS przypadało na przedsiębiorstwa państwowe (dynamika 87,8%), a 41.595 mld UZS na pozostałe przedsiębiorstwa (114,2%), z czego 29.318,3 mld UZS zrealizowały firmy stanowiące prywatną własność obywateli (113,8%). 62,2% obrotów zrealizowano za pośrednictwem bazarów – dynamika 115% (z czego 21,3% - za pośrednictwem bazarów odzieżowych i specjalistycznych oraz 40,9% - za pośrednictwem bazarów spożywczych), natomiast 37,8% (dynamika 112,8%) - za pośrednictwem przedsiębiorstw handlowych. W obrotach handlu detalicznego największy udział miał Taszkent (8.893,3 mld UZS – dynamika 113%), obwód Taszkencki (4.450,2 mld UZS – dynamika 114%), obwód Fergański (3.726 mld UZS – dynamika 113,4%) i obwód Samarkandzki (3.485,5 mld UZS – dynamika 115,6%), najmniejszy – obwód Syrdariński (730,2 mld UZS – dynamika 115,2%). W przeliczeniu na mieszkańca, największy udział w handlu detalicznym miał Taszkent (3.764,7 tys. UZS – dynamika 112,3%), najmniejszy – Karakałpacja (769,2 tys. UZS – dynamika 112,8%).

 

b/ Wartość zrealizowanych płatnych usług na rzecz ludności wyniosła 16.061,2 mld UZS (dynamika 111,1%), natomiast ogólna wartość usług rynkowych – 57.197,2 mld UZS. 27,6% stanowiły usługi transportowe (dynamika 107,2%), 21,9% - usługi w sektorze handlu i żywienia zbiorowego (116,6%), 8,6% - usługi finansowe (133,6%), 5,4% - usługi łączności i informatyczne (123,7%), 4,6% - usługi budowlane (117,8%), 3,6% - usługi komunalne (120%), 2,6% - usługi edukacyjne (110,2%), 1,1% - usługi medyczne (114,6%), 0,6% - usługi rolnicze (113%), 0,5% - usługi remontowe urządzeń technologicznych (111,4%), 0,4% - usługi turystyczne, w tym hotelarskie (116,9%), 0,2% - usługi związane z oprogramowaniem sprzętu komputerowego (dynamika 120,6%), 0,1% - usługi remontowe sprzętu rolniczego (133,1%) oraz 22,8% - inne usługi (111,9%). 15,5% płatnych usług dla ludności świadczyły podmioty państwowe, 84,5% - niepaństwowe, z czego 42% stanowiły podmioty stanowiące własność prywatną obywateli. Najwięcej płatnych usług na rzecz ludności świadczono w Taszkencie (3.716,2 mld UZS – dynamika 108,3%; w przeliczeniu na osobę – 1.574,9 tys. UZS – dynamika 107,6%), najmniej – w obwodzie Syrdarińskim (216,2 mld UZS – dynamika 113,2%; w przeliczeniu na osobę – 281,2 tys. UZS – dynamika 111,2%).

 

10. Rolnictwo

Wartość produkcji rolnej brutto w okresie I-IX 2014 roku wyniosła 28.094,5 mld UZS i była wyższa o 6,8% niż w 2013 r. Produkcji roślinnej wyprodukowano na sumę 16.389,7 mld USD (dynamika 106,7%), co stanowi 58,3% produkcji rolnej oraz zwierzęcej - na sumę 11.704,8 mld UZS (107%). W strukturze produkcji rolnej dominowały indywidualne gospodarstwa rolne (67,6%), gospodarstwa farmerskie (30,6%) oraz przedsiębiorstwa rolne (1,8%). W omawianym okresie zebrano 1.862,1 tys. ton ziemniaków (111%), 6.712,6 tys. ton warzyw (111,4%), 1.214,7 tys. ton basztanowych (109,3%), 1.712,1 tys. ton owoców (111,5%) oraz 991,6 tys. ton winogron (109,3%). Udział produkcji zwierzęcej w produkcji rolnej brutto wynosił 41,7%. Na dzień 1 października 2014 r. pogłowie bydła rogatego we wszystkich rodzajach gospodarstw wynosiło 10.877,4 tys. szt. (dynamika 104,1%), w tym krów – 4.141,8 (101,4%); owiec i kóz – 18.214,9 tys. szt. (103,9%), koni – 210 tys. szt. (103%) oraz drobiu – 54.603,4 tys. szt. (107,6%). We wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych wyprodukowano 1.384,5 tys. ton mięsa w żywej wadze (dynamika 106,8%), 6.030,3 tys. ton mleka (107%), 3.748,9 mln szt. jaj (112,3%), 27 tys. ton wełny (106,7%), 979,1 tys. szt. skór karakułowych (100,2%). Najwięcej produkcji rolnej wyprodukowano w obwodzie Taszkenckim (4.306,4 mld UZS - dynamika 106,9%), Samarkandzkim (3.808,8 mld UZS - dynamika 106,7%) i Andiżańskim (2.536,4 mld UZS - dynamika 109%), najmniej – w Karakałpacji (861,1 mld UZS - dynamika 105,6%).

 

11. Handel zagraniczny

a/ Obroty handlu zagranicznego Uzbekistanu w okresie styczeń – wrzesień 2014 roku osiągnęły poziom 21.277,5 mln USD z dynamiką 100,6%, w tym eksport – 11.098 mln USD (dynamika 100,3%) oraz import – 10.179,5 mln USD (100,9%). 46% obrotów, 52,7% eksportu i 38,7% importu przypadało na kraje WNP. Saldo bilansu handlowego Uzbekistanu było dodatnie i wynosiło 918,5 mln USD, z czego 1.915,7 mln USD przypadało na kraje WNP oraz (-) 997,2 mln USD na pozostałe kraje. Z ogółu uzbekistańskiego eksportu 1.834 mln USD przypadało na przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego (dynamika 94,9%), w imporcie – 3.881,1 mln USD (dynamika 95,1%). W strukturze eksportu dominowały: nośniki energii i produkty ropopochodne – 31,9%, usługi – 20,2%, artykuły spożywcze – 10,6%, włókno bawełniane – 5,5%, metale żelazne i kolorowe – 6,7%, maszyny i urządzenia – 4,2%, produkty chemiczne i wyroby z nich – 4,3% oraz inne – 16,6%; w strukturze importu dominowały: maszyny i urządzenia – 40%, produkcja chemiczna – 16,3%, artykuły spożywcze – 10,9%, metale żelazne i kolorowe – 7,8%, nośniki energii i produkty ropopochodne – 5,4%, usługi – 7,4% oraz inne – 12,2%. Największymi partnerami handlowymi Uzbekistanu były: Rosja (21,4% obrotów - dynamika 88,7%), Chiny (17,9% - dynamika 106,9%), Kazachstan (14,4% - dynamika 125,7%), Korea (7% - dynamika 90,1%), Turcja (5,1% - dynamika 109,9%), Ukraina (2,4% - dynamika 70%), Niemcy (2,3% - dynamika 115,4%), Afganistan (2% - dynamika 87,2%), Turkmenistan (1,3% - dynamika 98,9%), Iran (1,2% - dynamika 135%), USA (1,1% - dynamika 69%), Francja (1% - dynamika 87,9%), Indie (1% - dynamika 109,2%), Kirgizja (0,9% - dynamika 120,5%), Brazylia (0,8% - dynamika 88,5%), Łotwa (0,8% - dynamika 106,4%), Białoruś (0,7% - dynamika 93,3%), Włochy (0,6% - dynamika 122,4%), Japonia (0,6% - dynamika 80,1%), Tadżykistan (0,6% - dynamika 103,1%), Polska (0,5% - dynamika 90,6%).

 

b/ Wg polskich danych statystycznych, obroty handlowe między obu krajami w ciągu 9 miesięcy 2014 r. wyniosły 127,54 mln USD (dynamika 97%), z czego polski eksport – 104,33 mln USD (94%), import – 23,21 mln USD (119%). Dominującą pozycją w polskim eksporcie były zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego (ponad 25%), urządzenia mechaniczne i elektryczne, do odbioru i rejestracji dźwięku (22%), produkty pochodzenia chemicznego i pokrewnych (21%), pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współudział. urządzenia (8%) a także gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohole i ocet, tytoń (4,7%). Główną pozycją importową z Uzbekistanu (37,1%) były materiały i wyroby włókiennicze (dynamika 153%), produkty mineralne (32% - dynamika 104%) oraz produkty pochodzenia roślinnego (6,8%).

 

12. Kursy walut

Oficjalne kursy walut (wg danych banku Centralnego) na dzień 1 stycznia 2014 roku kształtowały się następująco: 1 USD = 2 202,20 UZS, 1 Euro = 3.031,90 UZS; natomiast na dzień 30 września 2014 roku: 1 USD = 2 367,40 UZS, 1 Euro = 2 998,30 UZS.

 

 
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2014
Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Nici do haftu maszynowego

Im więcej czasu poświęcimy na doskonalenie naszych umiejętności, tym szybciej, dokładniej i spraw...
Polska - Sulechów (miasto) 2021-04-21 Dodał: Pozostałe tekstylia Zobacz ofertę

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert