Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRynek wyrobów czekoladowych w Uzbekistanie

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Tomasz Podsiedzik | 2015-12-21 20:56:33
uzbekistan, o‘zbekiston, gospodarka, rynek, czekolada

Zgodnie z informacjami Agencji Inwestycyjnej „Uzinfoinvest”, pod względem poziomu spożycia wyrobów cukierniczych Uzbekistan znajduje się na 70 miejscu na świecie.

Średnie spożycie wyrobów czekoladowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca Uzbekistanu nie przekracza 400 g rocznie. Przyczyną niskiego zapotrzebowania na wyroby czekoladowe jest gorący klimat, co powoduje, że najwięcej wyrobów czekoladowych kupowanych jest w miesiącach zimowych. Do innych przyczyn można także zaliczyć warunki ekonomiczne i poziom życia ludności. Wg Przedstawicielstwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Żywności i Rolnictwa w Uzbekistanie, 1,7 mln ludności tego kraju cierpi z powodu niedożywienia. W ciągu ostatnich 14 lat liczba ta zmniejszyła się o 1,9 mln osób, jednak odsetek ludności niedożywionej nadal jest duży.

Liderem rynku czekoladowego w RU są cukierki czekoladowe, sprzedawane na wagę. Stanowią one ponad połowę wyrobów czekoladowych, kupowanych przez ludność. Wynika to ze stosunkowo niskiego kosztu ich produkcji w porównaniu z innymi rodzajami wyrobów czekoladowych. Średnie ceny detaliczne cukierków czekoladowych, sprzedawanych na wagę, są prawie o połowę niższe, niż ceny innych wyrobów, co sprawia, że są one najbardziej popularne wśród uzbekistańskich rodzin. Drugie miejsce w sprzedaży zajmują tabliczki czekoladowe z główną grupą odbiorców „kobiety i dzieci”, trzecie - batoniki z młodzieżową grupą odbiorców (lider Snickers) oraz czwarte - pakowane czekoladki (bomboniery), kupowane głównie z okazji różnego rodzaju uroczystości.

Wg cytowanej powyżej Agencji Inwestycyjnej „Uzinfoinvest”, w Uzbekistanie tylko częściowo pokrywany jest popyt na następujące słodycze:

- pralinki z nadzieniem,

- mieszanki i cukierki czekoladowe typu „trufle” z orzechami,

- cukierki z nadzieniem typu „ptasie mleczko”,

- tabliczki czekoladowe deserowe z nadzieniem orzechowym, mlecznym i owocowym,

- cukierki czekoladowe z galaretką

90% wyrobów czekoladowych sprzedawanych w Uzbekistanie jest importowane. Głównymi dostawcami - ponad 80% dostaw - są Rosja i Ukraina. Od 2012 roku zwiększyły się również dostawy polskich wyrobów. Wg oficjalnych danych GUS, w 2012 roku do Uzbekistanu sprzedano 73.664 kg polskich wyrobów czekoladowych (na kwotę 426.104 USD), w 2013 roku - 66.014 kg (na kwotę 439.637 USD), a w I kwartale 2014 r. – 96.990 kg (536.306 USD).

Udział uzbekistańskich producentów w rynku jest niewielki i niestabilny. Wynika on zarówno ze wzrostu importu, jak i ze zmniejszenia wielkości rodzimej produkcji. Lokalnym produktom trudno jest konkurować z importowanymi wyrobami producentów wiodących marek, zarówno z przyczyn smakowych jak i z powodu cen. Podstawowe składniki do produkcji wyrobów czekoladowych są importowane, w związku z czym lokalni producenci są zależni od cen na rynkach światowych i miejscowych zmian taryf celnych, bezpośrednio wpływających na koszty produkcji. Negatywnie na miejscowej produkcji odbił się odnotowany na świecie wzrost cen orzechów laskowych i migdałów. Duże znaczenie dla zapewnienia ciągłości produkcji wyrobów czekoladowych w Uzbekistanie ma też ograniczony dostęp do walut wymienialnych dla producentów.

W tej sytuacji, niektóre z firm miejscowych decydują się na produkcję wyrobów czekoladopodobnych, sprzedawanych głównie na prowincji.

Zgodnie z rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Republiki Uzbekistanu z dnia 05.02.2014r. „O doskonaleniu systemu znakowania i odpraw celnych określonych rodzajów importowanych towarów konsumpcyjnych” (О совершенствовании порядка маркирования и таможенного оформления отдельных видов импортируемых потребительских товаров) czekolada i wyroby spożywcze z zawartością kakao (podobnie jak inne artykuły) powinny być oznakowane przez producenta w języku uzbeckim.

Stawka akcyzowa na import czekolady i innych artykułów spożywczych zawierających kakao wynosi 30%, wysokość cła – 30%.

Na lata 2014-2016 przewidziana jest w Uzbekistanie realizacja projektu inwestycyjnego z branży produkcji słodyczy. Przewiduje on uruchomienie zakładu produkcyjnego, w tym działu przetwarzania ziarna kakaowego, w Wolnej Strefie Ekonomicznej "Nawoi”. Przewidywany koszt projektu wyniesie 10,00 mln USD. Szczegółowe informacje można uzyskać w Asocjacji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego:

Republika Uzbekistanu, 100000, Taszkent, ul. Nukusska, 73А

Tel: (+998 71) 255 07 90

Faks: (+998 71) 255 76 43

E-mail: invest_oil@mail.ru

www.uzinfoinvest.uz/rus/proekti/proekti_pod_pryamie_investiii/stroitelstvo_konditerskoy_fabriki_s_sozdaniem_exa_po_pererabotke_kakao_bobov.mgr

www.oziq-ovqat.uz

Prezes: Salimow Asatiłła Chodżymuradowicz

Udział Uzbekistanu w eksporcie wyrobów cukierniczych w 2013 wśród krajów WNP wynosił - 0.92 mln USD (0,04%).

 

Vide Załącznik Nr 1

 

Wykaz aktów prawnych dot. prowadzenia działalności gospodarczej, w tym handlu artykułami spożywczymi

 

1.Ustawa o spółkaсh akcyjnych i ochronie praw akcjonariuszy (nr 223-I, 26.04.1996 r.)

Закон об акционерных обществах и защите прав акционеров от 26.04.1996г. № 223-I

2. Ustawa o bankructwie (nr 1054-XII, 05.05.1994 r.)

Закон о банкротстве от 05.05.1994 г. № 1054-XII

3. Ustawa o podstawie prawnej działalności podmiotów gospodarczych (nr 670-I, 29.08.1998)

Закон о договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов № 670-I

от 29.08.1998 г.

4. Ustawa o gwarancjach i ochronie praw inwestorów zagranicznych (nr 611-I, 30.04.1998 r.)

Закон о гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов от 30.04.1998 г. № 611- I

5. Ustawa o kontroli państwowej działalności podmiotów gospodarczych (nr 717-I, 24.12.1998 r.)

Закон о государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов от 24.12.1998 г. N 717-I

6. Ustawa o zastawie (nr 736-XII, 09.12.1992 r.)

Закон о залоге 09.12.1992 r. № 736-XII

7. Ustawa o kooperacji (14.06.1991r.)

Закон о кооперации от 14 июня 1991 года

8. Ustawa o regulacjach walutowych (nr 841-XII, 07.05.1993 r.)

Закон о валютном регулировании от 07.05.1993 г. N 841-XII

9.Ustawa o spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością (nr 310-II, 06.12.2001r.)

Закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью от 06.12.2001 г. № 310-II

10. Ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniuodpowiedzialności cywilnejpracodawcy (nr 210, 16.04.2009 r.)

Закон об обязательном страховании гражданской ответственности работодателя от 16.04.2009 г. № 210

11. Ustawa otaryfie celnej (nr 470-I, 29.08.1997 r.)

Закон о таможенном тарифе от 29.08.1997 г. № 470-I

12. Ustawa o działalności inwestycyjnej (nr 719-I ,24.12.1998 r.)

Закон об инвестиционной деятельности от 24 декабря 1998 года №719-I

13. Ustawa RU „O metrologii” (nr 1004-XII, 28.12.1993r.)

Закон Республики Узбекистан о метрологии 28.12.1993 г. N 1004-XII

14. Ustawa RU „O standaryzacji” (nr 1002-XII, 28.12.1993r.)

Закон Республики Узбекистан о стандартизации 28.12.1993 г N 1002-XII

15. Ustawa o certyfikacji towarów i usług (nr 1006-XII 28.12.1993r.)

Закон о сертификации продукции и услуг от 28 декабря 1993 года №1006-XII

16. Ustawa o nazwach firm (nr ЗРУ-5,1 18.09.2006r.)

Закон о фирменных наименованиях № ЗРУ-51 от 18 сентября 2006 года

17. Ustawa o prywatnej przedsiębiorczości (nr 558-II, 11.12.2003r.)

Закон о частном предприятии № 558-II от 11 декабря 2003 года

18. Ustawa o handlu elektronicznym (nr 613-II, 29.04.2004 r.)

Закон об электронной коммерции от 29.04.2004 г. N 613-II

19.Ustawa RU „O odpadach” (nr 362 –II, 05.04.2002r.)

Закон Республики Узбекистан «Об отходах», 5 апреля 2002 г., № 362 –II

20.Ustawa RU „O jakości i bezpieczeństwie żywności” (nr 483-I, 30.08.1997r.)

Закон Республики Узбекистан «О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ», 30 августа 1997 г., № 483-I

21.Ustawa RU „O ochronie praw konsumentów” (nr 221-I, 26.04.1996r.)

Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей», 26 апреля 1996 г., № 221-I

22.Ustawa RU „O państwowej inspekcji sanitarnej” (nr 657-XII, 03.07.1992r.)

Закон Республики Узбекистан «О ГОСУДАРСТВЕННОМ САНИТАРНОМ НАДЗОРЕ» от 03.07.1992 г. N 657-XII

23. Ustawa RU „O regulowaniu technicznym” (nr ЗРУ-213, 23.04.2009r.)

Закон Республики Узбекистан, 2009-04-23 № ЗРУ-213, «О техническом регулировании»

24.O wzmocnieniu odpowiedzialności urzędników za gospodarcze niepowodzenia podmiotów gospodarczych i wykonanie zobowiązań umownych (nr УП-1938,04.03.1998r.)

Об усилении ответственности должностных лиц за экономическую несостоятельность хозяйствующих субъектов и исполнение договорных обязательств от 4 марта 1998 г. № УП-1938

25. O wzmocnieniu odpowiedzialności przedsiębiorców za terminowość płatności w gospodarce narodowej (nr УП-1154, 12.05.1995r.)

О мерах по повышению ответственности руководителей предприятий и организаций за своевременность проведения расчетов в народном хозяйстве от 12 мая 1995 года №УП-1154

26. O dodatkowych środkach, stymulujących napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (nr УП-3594,11.04.2005r.)

О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых частных иностранных инвестиций от 11.04.2005г.УП-3594

27. O doskonaleniu mechanizmu wsparcia finansowego dla małych przedsiębiorstw (nr УП-3367, 23.12.2003r.)

О совершенствовании механизма финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства от 23 декабря 2003 г.,№ УП-3367

28. O dodatkowych środkach stymulacji eksporta towarów (robot, usług) (nr УП-1871, 10.10.1997r.)

О дополнительных мерах по стимулированию экспорта товаров (работ, услуг) от 10.10.1997 г. N УП-1871

29. O środkach, zapewniających kontrolę wymiany walut w operacjach eksportowo-importowych (nr УП-837, 20.04.1994r.)

О мерах по обеспечению валютного контроля по экспортно-импортным операциям от 20 апреля 1994 года №УП-837

30. O środkach dalszego doskonalenia zarządzania i rozwoju przemysłu spożywczego Republiki w latach 2012-2015 (nr ПП-1бЗЗ, 31.10. 2011r.)

О мерах по дальнейшему совершенствованию организации управления и развитию пищевой промышленности республики в 2012-2015 годах, № ПП-1бЗЗ от 31.10. 2011г.

31. Rozporządzenie Prezydenta RU „O programie lokalizacji produkcji wyrobów gotowych, części i materiałów w latach 2014-2016” (nr PP-2120, 04.02.2014r.)

Постановление Президента Республики Узбекистан от 04ю02ю2014г. N ПП-2120 «О программе локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на 2014-2015 годы».

32. Normy sanitarne, zasady i standardy higieniczne Republiki Uzbekistanu, „Wymagania higieniczne dot. produkcji chleba, pieczywa i słodyczy i ich transportu” (nr 0257-08, 24.10.2008r.) Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы Республики Узбекистан, «Гигиенические требования к производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий и их транспортировке» от 24.10.2008 г., N 0257-08

33. Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O środkach dalszego rozwoju kooperacji przemysłowej i zwiększaniu potencjału eksportowego” (nr 14, 16.01.2009r.)

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16.01.2009 г. N 14 "О мерах по дальнейшему развитию производственной кооперации и увеличению экспортного потенциала"

34.Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O dodatkowych środkach zwiększania konkurencyjności towarów rodzimych producentów” (nr 26, 29.01.2009r.)

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29.01.2009 г. N 26 "О дополнительных мерах по повышению конкурентоспособности продукции отечественных производителей"

35.Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O dodatkowych środkach przyspieszonej wymiany moralnie i fizycznie przestarzałych urządzeń przedsiębiorstw przemysłowych” (nr 115, 19.04.2012r.)

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19.04.2012 г. N 115 "О дополнительных мерах по ускоренному обновлению морально и физически устаревшего оборудования предприятий отраслей промышленности"

36.Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O dodatkowych środkach zmniejszenia kosztów produkcji i zmniejszeniu kosztów własnych w przemyśle” (nr 333, 28.11.2012r.)

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.11.2012 г. N 333 "О дополнительных мерах по сокращению производственных затрат и снижению себестоимости продукции в промышленности"

37.Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O dodatkowych środkach doskonalenia wwozu towarów konsumpcyjnych do Republiki Uzbekistanu” (nr 127, 13.05.2013r.)

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13.05.2013 г. N 127 "О дополнительных мерах по совершенствованию ввоза потребительских товаров в Республику Узбекистан"

38.Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O zatwierdzeniu Stanowiska w sprawie zasad potwierdzania wartości celnej towarów, wwożonych przez importerów – podmioty gospodarcze na obszar celny Republiki Uzbekistanu z zastosowaniem ulg w płatnościach celnych. (nr 139, 22.05.2013r.)

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.05.2013 г. N 139 "Об утверждении Положения о порядке подтверждения таможенной стоимости товаров, ввозимых импортерами - субъектами предпринимательства на таможенную территориюРеспублики Узбекистан с применением льгот по таможенным платежам"

39.Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O udziale Skarbu Państwa w funduszu statutowym spółek akcyjnych, powstałych w procesie odpaństwowiania i prywatyzacji” (nr 272,30.07.1998r.)

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан „О Государственной доле в уставном фонде акционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и приватизации” 30 июня 1998 г.,№272

40.Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O środkach przeprowadzenia audytu technicznego urządzeń technologicznych i technologii w dużych przedsiębiorstwach i liniach produkcyjnych” (nr 72, 15.03.2011r.)

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 72 «О мерах по проведению технического аудита технологического оборудования и технологий на крупных предприятиях и производствах» от 15.03.2011года

41. O zasadach stosowania przywilejów celnych w odniesieniu do mienia, wwożonego przez zagranicznych inwestorów do Republiki Uzbekistanu dla własnych celów produkcyjnych (nr 249, 06.12.2007r.)

О порядке применения таможенных льгот в отношении имущества, ввозимого иностранными инвесторами в Республику Узбекистан для собственных производственных нужд от 6 декабря 2007 года № 249

42. O zasadach prowadzenia operacji walutowych na rynku pozagiełdowym (nr 294, 10.07.2001r.)

О порядке проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке от 10.07.2001 г. N 294

43. O zasadach monitoringu uzasadnień prowadzenia operacji walutowych przez osób prawnych i fizycznych (nr 2467, 12.06.2013 r.)

О порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций от 12.06.2013 г. N 2467

44. O dodatkowych środkach doskonalenia mechanizmu certyfikacji mienia, wwożonego przez zagranicznych inwestorów i przedsiębiorstw dla własnych celów produkcyjnych (nr 136, 16.05.2011 r.)

О дополнительных мерах по совершенствованию механизма проведения сертификации имущества, ввозимого иностранными инвесторами и предприятиями с иностранными инвестициями для собственных производственных нужд от 16.05.2011 г. N 136

45. Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU O zatwierdzeniu zasad handlu detalicznego w Republice Uzbekistanu oraz zasad produkcji i sprzedaży produktów (usług) gastronomicznych w RU (nr 75, 13.02.2003r.)

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан Об утверждении правил розничной торговли в Республике Узбекистан и правил производства и реализации продукции (услуг) общественного питания в Республике Узбекистан 13 февраля 2003 г., № 75

46. Rozporządzenie Gabinetu Ministrów O wprowadzeniu bar-kodowania towarów wyprodukowanych w Republice Uzbekistanu (nr 438, 21.09.1999r.)

Постановление Кабинета Министров, 1999-09-21 N 438, «О введении штрихового кодирования товаров, производимых в Республике Узбекистан»

 

Akty normatywno-prawne ministerstw, państwowych komitetów i wydziałów, zarejestrowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Uzbekistanu

 

47. O zatwierdzeniu wykazu sprzętu technologicznego, zwolnionego w imporcie z opłat celnych i podatków VAT (nr 2436, 20.03.2013r.)

Об утверждении Перечня технологического оборудования, освобождаемого при ввозе на территорию Республики Узбекистан от уплаты импортной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость от 20 марта 2013 г. № 2436

48.Zasady certyfikacji artykułów spożywczych (z dn.18.06.2007r.)

Правила сертификации кулинарной продукции и полуфабрикатов, изготавливаемых предприятиями общественного питания для реализации населению через торговую сеть от 18.06.2007г.

49. Wymagania higieniczne dot. bezpieczeństwa żywności (nr 0283-10, 2010r.)

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, № 0283-10, 2010г.

50. Konwencja o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych między państwami a obywatelami innych państw

Конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами

51. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров

52. Konwencja o ustanowieniu Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych

Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций

53. Międzynarodowa konwencja w sprawie harmonizacji granicznych kontroli towarów

Международная конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границах

54. Międzynarodowa konwencja w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów

Международная Конвенция о гармонизированной системе описания и кодирования товаров

55. Umowa o zasadach rozstrzygania sporów, związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej

Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности
Pliki do pobrania

zalaczniknr1rynekwyrobowczekoladowychwuzbekistanie
docx | 50.15 KB
Pobierz