Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRynek farmaceutyczny Uzbekistanu*

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Tomasz Podsiedzik | 2015-12-21 20:48:55
uzbekistan, o‘zbekiston, gospodarka, rynek farmaceutyczny

W celu zapewnienia rozwoju przemysłu farmaceutycznego Uzbekistanu, koordynacji działań przedsiębiorstw farmaceutycznych i nasycenia rynku wewnętrznego RU lekami, na mocy dekretu Prezydenta Uzbekistanu z dn. 2 czerwca 2013 roku powołany został uzbekistański państwowo-akcyjny koncern przemysłu farmaceutycznego „Uzpharmprom” (uzb.: „Uzpharmsanoat”)

W skład ww. koncernu wchodzi aktualnie 88 przedsiębiorstw i instytucji farmaceutycznych prowadzących aktywną działalność gospodarczą z ponad 130 firm działających na rynku Uzbekistanu. Około 70% uzbekistańskich firm i przedsiębiorstw farmaceutycznych działa w Taszkencie i obwodzie Taszkenckim, pozostałe – głównie w obwodach Syrdarinskim i Bucharskim.

Struktura przemysłu farmaceutycznego Uzbekistanu przedstawia się w sposób następujący:

  1. przedsiębiorstwa produkcyjne (4 przedsiębiorstwa zagraniczne, 15 spółek joint venture, 108 przedsiębiorstw krajowych),
  2. sieć sprzedaży (85 spółek hurtowych, 5.000 prywatnych aptek, 52 zagraniczne przedstawicielstwa handlowe),
  3. 7 instytutów naukowo-badawczych,
  4. 15 firm komercyjnych zajmujących się dostawami materiałów, surowców i urządzeń.

 

Natomiast, w skład samego koncernu „Uzpharmsanoat” wchodzą: 3 instytuty naukowo-badawcze, 42 firmy farmaceutyczne, produkujące leki zgodnie z posiadanymi licencjami, 4 firmy produkujące wyroby o przeznaczeniu medycznym, 5 przedsiębiorstw zajmujących się produkcją suplementów diet i środków diagnostycznych, 7 firm uprawiających zioła, 9 przedsiębiorstw produkujących materiały pomocnicze, 12 producentów innych towarów oraz 6 organizacji hurtowych i zaopatrzeniowych. Przedsiębiorstwa produkcyjne wchodzące w skład koncernu reprezentują wszystkie formy własności. Ponadto, w 51 college’ach funkcjonują wydziały leków i farmacji przemysłowej, które rocznie kończy ponad 4 tys. abiturientów.

W 21 przedsiębiorstwach sektora funkcjonuje system zarządzania jakością ISO 9001, a trzy działają zgodnie z międzynarodowym standardem GMP.

Obecnie, uzbekistański przemysł farmaceutyczny produkuje ponad tysiąc preparatów farmaceutycznych (1.265 zarejestrowanych środków medycznych) z 90 grup farmakologicznych w 30 podstawowych formach oraz 145 wyrobów o przeznaczeniu medycznym. Wg miejscowych ekspertów, 32% miejscowego rynku należy do preparatów produkcji uzbekistańskiej (w 1994 r. – ok. 3-5%). Z zatwierdzonego przez Ministerstwo zdrowia RU wykazu 379 tzw. „podstawowych leków”, 120 produkowanych jest w Uzbekistanie. Jednocześnie, wg danych „Uzpharmsanoat” w Uzbekistanie produkowanych jest jedynie 2% szczepionek i surowic na potrzeby instytucji leczniczych i ludności, 10% fermentów, 21,7% leków sercowo-naczyniowych, 36% leków oskrzelowo-płucnych, 30% środków antywirusowych, 28% witamin, 48% roztworów cukru i 54% leków do leczenia przewodu pokarmowego.

Dotychczas, uzbekistańskie instytuty badawcze opracowały i wprowadziły do produkcji 35 nowych środków farmakologicznych.

250 rodzajów uzbekistańskich preparatów farmaceutycznych i wyrobów o przeznaczeniu medycznym jest eksportowanych do Rosji, Kazachstanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Kirgizji, Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii, Afganistanu, Mongolii, Mołdowy, Iraku oraz na Ukrainę.

Roczna dynamika wzrostu uzbekistańskiego przemysłu farmaceutycznego wacha się w granicach 20-35%. W 2011 roku wzrost ten wyniósł ponad 25%, a w 2012 roku – 27% (wg www.uzmigrant.com - 35,6%, kiedy sprzedaż osiągnęła wg portalu 1.239 mln USD). Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że w Uzbekistanie, ze względu na ograniczony dostęp importerów do walut wymienialnych, występują znaczne opóźnienia w płatnościach za zakupiony towar. Dla przykładu, w jednej z wiodących firm sektora - „Dori-Darmon” S.A., gdzie sprzedaże hurtowe w 2012 r. wzrosły o 13,6%, a detaliczne o 18,1%, realny okres oczekiwania na zapłatę za importowany towar wynosi kilkanaście miesięcy.

W ciągu ostatnich pięciu lat przemysł farmaceutyczny Uzbekistanu pozyskał około 130 mln USD środków inwestycyjnych, z których 39 mln USD stanowiły bezpośrednie inwestycje zagraniczne. W Programie inwestycyjnym Uzbekistanu na 2012 rok (z 27.12.2011 r.) przewidziano realizację 25 projektów inwestycyjnych na sumę 57,07 mln. USD, a na lata 2013 – 2015 - 40 projektów na kwotę odpowiadającą 550 mln USD. 47,7 mln USD mają stanowić środki własne przedsiębiorstw, 213,3 mln USD – kredyty bankowe, 278,9 mln USD – inwestycje zagraniczne. W pierwszym półroczu 2013 roku pozyskano 17,89 mln USD środków inwestycyjnych z zaplanowanych wcześniej 15,73 mln USD. Planowane inwestycje mają zapewnić pokrycie zapotrzebowania wewnętrznego na medykamenty i zwiększyć ich eksport.

 

Poza koncernem Uzpharmsanoat, działalność sektora farmaceutycznego w Uzbekistanie koordynuje Ministerstwo Ochrony Zdrowia i Główny Urząd Kontroli Jakości Leków i Techniki Medycznej:

 

Uzpharmsanoat

Республика Узбекистан, 100084, г.Ташкент, ул. Бодомзор йули, 1А
Тел.: (+998 71) 234-06-04,
Факс: (+998 71) 235-71-84

E-mail: pochta@uzpharmsanoat.uz

www.uzpharmsanoat.uz

Ministerstwo Ochrony Zdrowia RU

Узбекистан, г. Ташкент, Шайхантоурский район, ул.Навоий 12

Тел.: (+998 71) 241-16-91

Факс:(+998 71) 244-10-33

E-mail: info@minzdrav.uz

www.minzdrav.uz

Główny Urząd Kontroli Jakości Leków i Techniki Medycznej

Узбекистан, 100002, г.Ташкент, ул. Усманходжаева, проезд К.Умарова, 16.
Тел.: (+9989 71) 242-48-93; 249-47-93

факс 242-48-25

www.uzpharm-control.uz

www.pharm-reg.uz

 

W roku 2012 76% wyprodukowanych w Uzbekistanie leków i środków o przeznaczeniu medycznym przypadało na „Uzfarmsaonat”, a biorąc pod uwagę wartość wyprodukowanych i sprzedanych towarów – ponad 82%. Uwzględniając dynamikę wzrostu uzbekistańskiego przemysłu farmaceutycznego, przewiduje się, iż w roku 2015 wskaźnik ten osiągnie 90%. Ogółem w 2012 roku przedsiębiorstwa wchodzące w skład „Uzfarmsaonat” wyprodukowały 519,5 mln jednostek umownych towarów na kwotę 310 mld UZS (kurs USD na koniec 2012 roku wynosił: 1 USD = 1.984 UZS), z czego leków - 196,8 mln jednostek umownych na kwotę 235,2 mld UZS, wyrobów o przeznaczeniu medycznym – 237,3 mln szt. na kwotę 43,4 mld UZS, materiałów pomocniczych – 82,4 mln jednostek umownych na kwotę 7,5 mld UZS oraz innych towarów – 3 mln jednostek umownych na kwotę 6 mld UZS. W ciągu minionych 15 lat wielkość produkcji „Uzfarmsaonat” zwiększyła się 15-krotnie (z 16,8 mld UZS do 253,2 mld UZS).

Natomiast w I półroczu 2013 roku wyprodukowano produkcji na sumę 177,9 mld UZS (dynamika 115,1%) (kurs na koniec VI 2013 r.: 1 USD = 2.093,1 UZS), z czego leków na sumę 146 mld UZS (dynamika 110,9%), wyrobów o przeznaczeniu medycznym – na sumę 24,1 mld UZS, materiałów pomocniczych – na sumę 6,4 mld UZS (dynamika 124,9%), innych wyrobów – na sumę 1,4 mld UZS (dynamika 89,4%). W wyrażeniu naturalnym wyprodukowano 298,8 mln jednostek umownych towarów (dynamika 127,4%). Z ww. wyrobów 172,9 mld UZS stanowiły towary konsumpcyjne (dynamika 117,8%).

Na koniec pierwszego półrocza 2013 roku w magazynach producentów pozostawało gotowych wyrobów na kwotę 51,8 mld UZS.

W okresie I-VI 2013 roku przedsiębiorstwom wchodzącym w skład koncernu „Uzfarmsaonat” o 14% obniżyły koszty produkcji leków.

Jednocześnie, zaobserwowano spadek produkcji w takich przedsiębiorstwach farmaceutycznych Uzbekistanu jak:

- „Dżurabek Lbr.” (dynamika 90,6%), „Radiks” (83,5%) i „Uzchimfarm” (65,5%) – spowodowany brakiem surowców do produkcji, czego przyczyną był długi okres oczekiwania na konwertację walut na zakupy importowe,

- „Agro Bio Kimio” (89,4%) – w wyniku opóźnień dostaw surowców,

- „Immunomed” (90,4%) – z powodu braku zamówień,

- „Elastikum” (92,5%), „Zamona Rano” (86,6%) i „Remedi” (79,6%) - z powodu braku dostaw surowców do produkcji,

- „A.B. Biokom” (40,9%) – w związku z trwającym procesem rejestracyjnym nowych preparatów.

W pierwszym półroczu wyeksportowano towarów na kwotę 2.151,9 tys. USD czyli o 3,9% więcej niż zakładano.

Ponadto, z zaplanowanych do wdrożenia w 2013 roku 32 nowych preparatów, w I półroczu br. 10 zakładów farmaceutycznych wprowadziło do produkcji 25 nowych wyrobów z 16 grup farmakologicznych. Ich produkcja osiągnęła 6,7 mld UZS.

W ramach Programu tworzenia nowych miejsc pracy, przewidującego stworzenie w 2013 roku w koncernie „Uzpharmsanoat” 900 nowych miejsc pracy, w pierwszym półroczu br. stworzono 480 nowych stanowisk.

 

Wykaz ustaw, dekretów Prezydenta Republiki Uzbekistanu oraz rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów RU w dziedzinie przemysłu farmaceutycznego

 

1. Закон Республики Узбекистан от 25.04.1997 г. N 415-I “О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности”

Ustawa „O lekarstwach i działalności farmaceutycznej”

 

2. Закон Республики Узбекистан от 18.12.2007 г. N ЗРУ-131 "О денонсации Соглашения об обеспечении населения лекарственными средствами, вакцинами и другими иммунобиологическими препаратами, изделиями медицинского назначения и медицинской техники, производимыми на территории государств - участников Содружества Независимых Государств (Ашгабат, 24 декабря 1993 года)" (Принят Законодательной палатой 21.11.2007 г., одобрен Сенатом 01.12.2007 г.)

Ustawa „O wypowiedzeniu Porozumienia o zaopatrzeniu ludności w leki, szczepionki i inne preparaty immunobiologiczne, wyroby i urządzenia medyczne, produkowane na terytorium państw-członków Wspólnoty Niepodległych Państw (Aszchabad, 24 grudnia 1993 r.)”

 

3. Указ Президента Республики Узбекистан от 02 июня 1993 г. N УП-609 “Об образовании Узбекского государственно-акционерного концерна фармацевтической промышленности (”Узфармпром”)”.

Dekret Prezydenta RU „O powołaniu uzbekistańskiego państwowo-akcyjnego koncernu przemysłu farmaceutycznego (Uzpharmprom)”

 

4. Указ Президента Республики Узбекистан от 14.07.1994 г. N УП-916 "Об упорядочении реализации лекарственных средств в республике"

Dekret Prezydenta RU „O uporządkowaniu sprzedaży leków w kraju”

 

5. Указ Президента Республики Узбекистан от 08.11.1994 г. N УП-985 "О дополнительных мерах по насыщению внутреннего рынка лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"

Dekret Prezydenta RU „O dodatkowych środkach nasycenia rynku wewnętrznego lekami i wyrobami o przeznaczeniu medycznym”

 

6. Постановление Президента Республики Узбекистан от 18.04.2005 г. N ПП-58 "О мерах по дальнейшему развитию сотрудничества с Республикой Индия"

Rozporządzenie Prezydenta RU „O środkach dalszego rozwoju współpracy z Republiką Indii”

 

7. Постановление Президента Республики Узбекистан от 14.07.2006 г. N ПП-416 “О мерах по поддержке отечественных производителей лекарственных средств и изделий медицинского назначения”

Rozporządzenie Prezydenta RU „O środkach wspierania rodzimych producentów leków i wyrobów o przeznaczeniu medycznym”

 

8. Постановление Президента Республики Узбекистан от 07.04.2010 г. N ПП-1319 “О мерах по упорядочению лицензирования фармацевтической и медицинской деятельности”

Rozporządzenie Prezydenta RU „O środkach uporządkowania licencjonowania działalności farmaceutycznej i medycznej”

 

9. Постановление Президента Республики Узбекистан от 15.12.2010 г. N ПП-1442 «О приоритетах развития промышленности Республики Узбекистан в 2011-2015 годах»

Rozporządzenie Prezydenta RU „O priorytetach rozwoju przemysłu Republiki Uzbekistanu w latach 2011 – 2015”

10. Постановление Президента Республики Узбекистан от 29.07.2011 г. N ПП-1590 "О мерах по дальнейшему углублению локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на основе промышленной кооперации на 2011-2013 годы"

Rozporządzenie Prezydenta RU „O środkach dalszego rozszerzenia lokalizacji produkcji gotowych towarów, ich części składowych i materiałów na bazie kooperacji przemysłowej w latach 2011 – 2013”

 

11. Постановление Президента Республики Узбекистан от 04.10.2011 г. N ПП-1623 "О Программе первоочередных мер по расширению объемов производства и освоению выпуска новых видов конкурентоспособной продукции"

Rozporządzenie Prezydenta RU „O Programie pierwszoplanowych środków zwiększenia wielkości produkcji i rozpoczęcia produkcji nowych konkurencyjnych towarów”

 

12. Постановление Президента Республики Узбекистан от 21.11.2012 г. N ПП-1855 "Об Инвестиционной программе Республики Узбекистан на 2013 год".

Rozporządzenie Prezydenta RU „O programie inwestycyjnym Republiki Uzbekistanu na 2013 rok”

 

13. Постановление Президента Республики Узбекистан от 22.11.2012 г. N ПП-1856 "О Программе развития промышленного потенциала Хорезмской области на 2013-2015 годы"

Rozporządzenie Prezydenta RU „O programie rozwoju potencjału przemysłowego obwodu Chorezmskiego w latach 2013 – 2015”

 

14. Постановление Президента Республики Узбекистан от 30.04.2013 г. N ПП-1961 "О дополнительных мерах по увеличению производства и расширению ассортимента отечественных потребительских товаров"

Rozporządzenie Prezydenta RU „O dodatkowych środkach zwiększenia produkcji i asortymentu krajowych towarów konsumpcyjnych”

 

15. Постановление Президента Республики Узбекистан 19.11.2007 г. N ПП-731. О программе модернизации, технического и технологического перевооружения предприятий фармацевтической отрасли на период до 2011 года

Rozporządzenie Prezydenta RU „O programie modernizacji, technicznego i technologicznego przekształcenia przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego w okresie do 2011 roku”

 

16. Постановление Президента Республики Узбекистан 27 января 2009 г.,№ ПП-1048. О ПРОГРАММЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ НА 2009 ГОД

Rozporządzenie Prezydenta RU „O programie lokalizacji gotowych towarów, części składowych wyrobów i materiałów na bazie kooperacji przemysłowej na 2009 rok”

 

17. Постановление Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан от 24.07.1992 г. N 344 "О фактах незаконного вывоза с территории Республики Узбекистан продуктов питания, лекарственных средств и отдельных непродовольственных товаров народного потребления"

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O formach nielegalnego wywozu z terytorium Republiki Uzbekistanu artykułów spożywczych, leków i oddzielnych niespożywczych towarów konsumpcyjnych”

 

18. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 08.01.1993 г. N 15 "О дополнительных мерах по лекарственному обеспечению населения"

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O dodatkowych środkach zaopatrzenia ludności w leki”

 

19. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17.06.1993 г. N 290 "О вопросах организации и деятельности Узбекского государственно-акционерного концерна фармацевтической промышленности "Узфармпром"

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O kwestiach organizacji i działalności uzbekistańskiego państwowo-akcyjnego koncernu przemysłu farmaceutycznego Uzpharmprom”

 

20. Постановление Верховного Совета Республики Узбекистан от 06.05.1994 г. N 1070-XII "О ратификации Соглашения об обеспечении населения лекарственными средствами, вакцинами и другими иммунобиологическими препаратами, изделиями медицинского назначения и медицинской техники, производимыми на территории государств - участников Содружества Независимых Государств"

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O ratyfikacji Porozumienia o zaopatrzeniu ludności w leki, szczepionki i inne preparaty immunobiologiczne, wyroby i urządzenia medyczne, produkowane na terytorium państw-członków Wspólnoty Niepodległych Państw”

 

21. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.05.1994 г. N 250 "Об утверждении списков производств, учреждений, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию на льготных условиях"

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O zatwierdzeniu wykazów produkcji, instytucji, prac, zawodów, stanowisk i wskaźników, dających prawo do przejścia na emeryturę na ulgowych warunkach”

 

22. Постановление Кабинета Министров Республики от 06.08.1994 г. N 404 “О неотложных мерах по улучшению снабжения и распределения лекарственных средств и изделий медицинского назначения в республике”

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O pilnych środkach doskonalenia zaopatrzenia w leki i wyroby o przeznaczeniu medycznym oraz ich dystrybucji”

 

23. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25.05.1995 г. N 181 "О государственном контроле качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения и продуктов лечебно-профилактического питания"

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O państwowej kontroli jakości leków, wyrobów o przeznaczeniu medycznym i leczniczo-profilaktycznych artykułów spożywczych”

 

24. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14.08.1996 г. N 283 “О мерах государственной поддержки развития медицинской и фармацевтической промышленности в Республике Узбекистан”

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O środkach wspierania przez Państwo rozwoju przemysłu medycznego i farmaceutycznego w Republice Uzbekistanu”

 

25. Постановление Кабинета Министров от 07.08.1997 г. N 391 “О мерах по лекарственному обеспечению населения республики”

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O środkach zaopatrzenia w leki ludności kraju”

 

26. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14.01.1999 г. N 19 ”Об упорядочении реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения”

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O uporządkowaniu sprzedaży leków i wyrobów o przeznaczeniu medycznym”

 

27. Постановление Кабинета Министров от 21.12.1999 г. N 538 “О мерах по дальнейшему расширению ассортимента и объемов производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения в республике”

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O środkach dalszego rozszerzenia asortymentu i wielkości produkcji leków i wyrobów o przeznaczeniu medycznym”

 

28. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.08.2000 г. N 307 "О дополнительных мерах по обеспечению внутреннего рынка лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O dodatkowych środkach zabezpieczenia rynku wewnętrznego w leki i wyroby o przeznaczeniu medycznym”

 

29. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31.10.2003 г. N 477 "Об утверждении положений о лицензировании медицинской и фармацевтической деятельности"

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O zatwierdzeniu zasad licencjonowania działalności medycznej i farmaceutycznej”

 

30. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21.12.2005 г. N 276 "Об утверждении усовершенствованной системы оплаты труда медицинских работников"

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O zatwierdzeniu udoskonalonego systemu wynagrodzeń pracowników medycznych”

 

31. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16.01.2009 г. N 14 "О мерах по дальнейшему развитию производственной кооперации и увеличению экспортного потенциала"

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O środkach dalszego rozwoju kooperacji przemysłowej i zwiększaniu potencjału eksportowego”

 

32.Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29.01.2009 г. N 26 "О дополнительных мерах по повышению конкурентоспособности продукции отечественных производителей"

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O dodatkowych środkach zwiększania konkurencyjności towarów rodzimych producentów”

 

33.Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13.05.2010 г. N 91 "О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка лицензирования фармацевтической деятельности"

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O środkach dalszego doskonalenia zasad licencjonowania działalności farmaceutycznej”

 

34. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26.01.2011 г. N 21 "О дополнительных мерах по реализации Целей развития тысячелетия ООН в Узбекистане"

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O dodatkowych środkach realizacji Celów Tysiąclecia ONZ w Uzbekistanie”

 

35. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25.02.2011 года N 49 «О регулировании импорта готовых лекарственных средств»

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O regulowaniu importu gotowych leków”

 

36. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.05.2011 г. N 132 "Об утверждении Положения о порядке внесения изменений и дополнений в перечень лекарственных средств, при импорте которых не распространяется льгота по налогу на добавленную стоимость, предусмотренная пунктом 6 статьи 211 Налогового кодекса Республики Узбекистан"

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O zatwierdzeniu Stanowiska w sprawie zasad wprowadzenia zmian i uzupełnień do wykazu leków, w imporcie których nie ma zastosowania ulga do naliczania podatku VAT, przewidziana w pkt. 6 art. 211 Kodeksu Podatkowego Republiki Uzbekistanu”

 

37. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19.04.2012 г. N 115 "О дополнительных мерах по ускоренному обновлению морально и физически устаревшего оборудования предприятий отраслей промышленности"

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O dodatkowych środkach przyspieszonej wymiany moralnie i fizycznie przestarzałych urządzeń przedsiębiorstw przemysłowych”

 

38. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.11.2012 г. N 333 "О дополнительных мерах по сокращению производственных затрат и снижению себестоимости продукции в промышленности"

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O dodatkowych środkach zmniejszenia kosztów produkcji i zmniejszeniu kosztów własnych w przemyśle”

 

39. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13.05.2013 г. N 127 "О дополнительных мерах по совершенствованию ввоза потребительских товаров в Республику Узбекистан"

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O dodatkowych środkach doskonalenia wwozu towarów konsumpcyjnych do Republiki Uzbekistanu”

 

40. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.05.2013 г. N 139 "Об утверждении Положения о порядке подтверждения таможенной стоимости товаров, ввозимых импортерами - субъектами предпринимательства на таможенную территорию Республики Узбекистан с применением льгот по таможенным платежам"

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O zatwierdzeniu Stanowiska w sprawie zasad potwierdzania wartości celnej towarów, wwożonych przez importerów – podmioty gospodarcze na obszar celny Republiki Uzbekistanu z zastosowaniem ulg w płatnościach celnych.

 

41. Распоряжение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.02.1999 г. N 63-ф. „Об организации и проведении тендеров по импорту лекарственных средств и изделий медицинского назначения

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O organizacji i przeprowadzaniu przetargów na import leków i wyrobów o przeznaczeniu technicznym”

 

42. Распоряжение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13.02.1999 г. N 65-ф. „Об образовании Республиканской комиссии по контролю за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O powołaniu Komisji Republikańskiej ds. kontroli zaopatrzenia instytucji leczniczych i ludności w leki”

 

43. Распоряжение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10.09.2002 г. N 567-ф “Об увеличении норматива остатков готовой продукции на складах фармацевтической отрасли”

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O zwiększeniu normy pozostałości gotowych wyrobów w magazynach sektora farmaceutycznego”

 

44. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан „О Государственной доле в уставном фонде акционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и приватизации

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O udziale Skarbu Państwa w funduszu statutowym spółek akcyjnych, powstałych w procesie odpaństwowiania i prywatyzacji”

 

45. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан „О Государственном контроле качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения и продуктов лечебно-профилактического питания

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O państwowej kontroli jakości leków, wyrobów o przeznaczeniu medycznym i spożywczych artykułów leczniczo-profilaktycznych””

 

46. Постановление Министерства здравоохранения Республики узбекистан N 01 13.01.2012 г. „О внесении изменений и дополнений в Перечень сырья, предназначенного для производства лекарственных средств и изделий едицинского назначения, освобождаемого при импорте от уплаты налога на добавленную стоимость

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O wprowadzeniu zmian i uzupełnień do wykazu surowców przeznaczonych do produkcji leków i wyrobów o przeznaczeniu medycznym, zwolnionych w imporcie z opłaty podatku VAT”

 

47. «О внесении изменений и дополнений в Перечень сырья, предназначенного для производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения, освобождаемого при импорте от уплаты налога на добавленную стоимость» зарегистрировано министерством юстиции Республики Узбекистан 26.01.2012 г. N 1952-2

„O wprowadzeniu zmian i uzupełnień w Wykazie surowców, przeznaczonych do produkcji leków i wyrobów o przeznaczeniu medycznym, zwolnionych z opłaty podatku VAT w imporcie”, zarejestrowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości RU 26.01.2012 r.

 

48. Закон Республики Узбекистан о метрологии 28.12.1993 г. N 1004-XII

Ustawa RU „O metrologii”

 

49. Закон Республики Узбекистан о сертификации продукции и услуг 28.12.1993 г. N 1006-XII

Ustawa RU „O certyfikacji towarów i usług”

 

50. Закон Республики Узбекистан о стандартизации 28.12.1993 г N 1002-XII

Ustawa RU „O standaryzacji”

 

51. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников фармацевтических производств” (утверждены приказом министра труда и социальной защиты населения от 20.08.2008 г. N 35 Зарегистрированы в Министерстве юстиции РУз от 24.09.2008 г. № 1861)

Typowe normy bezpłatnego wydawania specjalnej odzieży i obuwia oraz innych środków ochrony indywidualnej pracownikom zakładów farmaceutycznych

 

52. Правила по охране труда для работников фармацевтического производства” (утверждены приказом министра труда и социальной защиты населения от 17.12.2008 г. N 76, зарегистрированы в Министерстве юстиции РУз от 19.01.2009 г. № 1887)

Zasady bezpieczeństwa pracy pracowników zakładów farmaceutycznych

 

53. Постановление Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 06 мая 2009 г. №№ 5-3-6/28, 53, ЭГ-01/10-2053 и 01-02/8-9 и Министерства здравоохранения Республики Узбекистан от 20 апреля 2009 г. № 7 “Об утверждении перечня сырья, предназначенного для производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения, освобождаемого при импорте от уплаты налога на добавленную стоимость”, (согласовано с ГАК “Узфармсаноат” от 20 апреля 2009 г., зарегистрировано в Министерстве юстиции РУз от 08 мая 2009 г. за № 1952)

Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z zagranicą, Inwestycji i Handlu, Państwowego Komitetu Celnego i Ministerstwa Ochrony zdrowia „O zatwierdzeniu wykazu surowców przeznaczonych do produkcji leków i wyrobów o przeznaczeniu medycznym, zwalnianych z opłat podatku VAT w imporcie”

 

54. Закон РУз “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан” № ЗРУ-221 от 17.09.2009 г.

Ustawa RU „O wprowadzeniu zmian i uzupełnień do wybranych aktów prawnych RU”

 

55. Закон РУз “О внесении изменений и дополнений в Закон “О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности” № ЗРУ-222 от 17.09.2009 г.

Ustawa RU „O wprowadzeniu zmian i uzupełnień do Ustawy „O lekarstwach i działalności farmaceutycznej”

 

56. Постановление Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Государственного таможенного комитета, Министерства здравоохранения Республики Узбекистан от 21 января 2010 г. №№ 94, 6, ЭГ-01/10-7079, 01-02/8-16, 15 “О внесении дополнений в перечень сырья, предназначенного для производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения, освобождаемого при импорте от уплаты налога на добавленную стоимость“, (согласовано с ГАК “Узфармсаноат” от 21 января 2010 г., зарегистрировано в Министерстве юстиции РУз от 28 января 2010 г. за № 1952-I)

Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z zagranicą, Inwestycji i Handlu, Państwowego Komitetu Celnego i Ministerstwa Ochrony zdrowia „O wprowadzeniu uzupełnień do wykazu surowców przeznaczonych do produkcji leków i wyrobów o przeznaczeniu medycznym, zwalnianych z opłaty podatku VAT w imporcie”

 

57. Приказ Министра здравоохранения Республики Узбекистан от 21.12.2010 г. № 371 “Об утверждении перечня лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача” (зарегистрировано в Министерстве юстиции РУз от 13.01.2010 г. № 2062)

Zarządzenie ministra Ochrony Zdrowia „O zatwierdzeniu wykazu leków, sprzedawanych bez recepty”

 

58. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16.02.2010 г. № 18 “О внесении изменений в правила реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения в аптечных учреждениях республики”

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O wprowadzeniu zmian do zasad sprzedaży leków i wyrobów o przeznaczeniu medycznym w aptekach kraju”

 

59. Приказ Министра здравоохранения Республики Узбекистан от 22.03.2010 г. № 81 “Об утверждении перечня изделий медицинского назначения, разрешенных к применению в медицинской практике в Республике Узбекистан” (зарегистрировано в Министерстве юстиции РУз от 13.04.2010 г. № 2094)

Zarządzenie ministra Ochrony Zdrowia „O zatwierdzeniu wykazu wyrobów o przeznaczeniu medycznym, które mogą być wykorzystywane w praktyce medycznej w Republice Uzbekistanu”

 

60. Постановление Президента Республики Узбекистан от 23.03.2010 г. № ПП-1306 «О Программе локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на основе промышленной кооперации на 2010 год»

Rozporządzenie Prezydenta Republiki Uzbekistanu „O programie lokalizacji produkcji gotowych wyrobów, ich podzespołów i materiałów na podstawie kooperacji przemysłowej na 2010 rok”

 

61. Постановление Президента Республики Узбекистан от 29.12.2010 г. № ПП-1455 «Об Инвестиционной программе Республики Узбекистан на 2011 год»

Rozporządzenie Prezydenta Republiki Uzbekistanu „O Programie inwestycyjnym Uzbekistanu na 2011 rok”

 

62. Закон Республики Узбекистан от 04.01.2011 г. N ЗРУ-278 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» (Принят Законодательной палатой 02.11.2010 г., одобрен Сенатом 03.12.2010 г.)

Ustawa Republiki Uzbekistanu „O wprowadzeniu zmian i uzupełnień w wybranych aktach prawnych Republiki Uzbekistanu”

 

63. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 03.03.2011 г. N 59 «О мерах по организации и проведению Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи в 2011 году»

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O środkach organizacji i przeprowadzenia Międzynarodowych targów Przemysłowych i Giełdy Kooperacyjnej w 2011 roku»

 

64. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 72 «О мерах по проведению технического аудита технологического оборудования и технологий на крупных предприятиях и производствах» от 15.03.2011года

Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU „O środkach przeprowadzenia audytu technicznego urządzeń technologicznych i technologii w dużych przedsiębiorstwach i liniach produkcyjnych”

 

65. Постановление Президента Республики Узбекистан от 12.05.2011 г. № ПП-1529 «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка организации и государственной регистрации субъектов предпринимательства»

Rozporządzenie Prezydenta Republiki Uzbekistanu „O środkach dalszego doskonalenia zasad organizacji i rejestracji państwowej podmiotów gospodarczych”

 

Powyższe i inne akty prawne Uzbekistanu dostępne są na następujących stronach internetowych: www.pravo.vsem.uz, www.norma.uz, www.lex.uz, oraz www.kodeks.uz.

 

Na dzień dzisiejszy w Uzbekistanie działają lub są zarejestrowane następujące polskie firmy farmaceutyczne:

- Przedstawicielstwo POLPHARMA S.A.,

- CODEPHARM Sp. z o.o.,

- LEK-AM Sp. z o.o.

* na podstawie danych „Uzpharmsanoat”

 
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2014