Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacja nt. sytuacji społeczno - gospodarczej Republiki Uzbekistanu w 2016 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Jacek Michalski | 2017-03-15 10:57:21
informacja

Informacja

Informacja nt. sytuacji społeczno-gospodarczej Republiki Uzbekistanu w 2016 roku (wg. danych Państwowego Komitetu ds. Statystyki Republiki Uzbekistanu)

 

1.Produkt Krajowy Brutto

Wg wstępnych danych Państwowego Komitetu ds. Statystyki RU, w 2016 roku PKB tego kraju osiągnął poziom 199.325,1 mld UZS i był o 7,8% wyższy niż w 2015 roku. Wg kursu na koniec 2016 r., gdzie 1 USD = 3.231,48 UZS, PKB wyniósł ok. 61.682,3 mln USD. 81,3% PKB wygenerował sektor niepaństwowy (2015 r. – 82,9%), a 18,7 – sektor państwowy (2015 r. – 17,1%). W strukturze PKB 49,5% stanowiły usługi (2015 r. – 48,6%), 32,9% – przemysl (33,1%) oraz 8,8% – rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo (8,8%). W przekroju terytorialnym największy wzrost PKB odnotowano w Taszkencie (111,1%), w Karakałpacji (118,7%), w obwodzie Dżyzakskim (109,4%), Namangańskim (109,3%), Samarkandzkim (108,7%), Surchandaryńskim (108%), Syrdarińskim (107,6%), najmniejszy – w obwodach Nowoińskim (105,9%) i Kaszkadarińskim (105,9%). W przeliczeniu na osobę wzrost PKB w Uzbekistanie wyniósł 105,9% (w 2015 r. – 106,2%). Największy wzrost PKB per capita odnotowano w Karakałpacji (116,9%), najmniejszy – w obwodzie Andiżańskim (99,2%). Wzrost PKB w przeliczeniu na osobę w Taszkencie wyniósł 109,8%.

 

2. Budżet Państwa

W roczniku statystycznym za 2016 rok dane nt. realizacji budżetu nie zostały opublikowane. Wg informacji z posiedzenia Rady Ministrów RU, dotyczącego wyników rozwoju społeczno-gospodarczego Uzbekistanu w 2016 roku i priorytetów programu gospodarczego na 2017 rok (odbyło się 14 stycznia 2017 r.) Budżet Uzbekistanu w 2016 r. został zrealizowany z proficytem w wysokości 0,1% PKB. Dochodowa część budżetu była większa o 0,2% od zakładanej i wyniosła 20,6% PKP (41.030,7 mld UZS), wydatki z budżetu wyniosły 20,5% PKB (40.930,0 mld UZS). Wpływy do budżetu z podatków wyniosły 36.290,8 mld UZS, w tym z podatków bezpośrednich – 9.853,6 mld UZS (informacja ze strony Ministerstwa Finansów RU www.mf.uz/media/file/state-budget/1/godovoy_2016_predv.pdf).

 

3. Zadłużenie zagraniczne

Oficjalnie dane dotyczące zadłużenia zagranicznego Uzbekistanu nie zostały opublikowane.

 

4. Inflacja

W okresie styczeń – grudzień 2016 roku oficjalna inflacja osiągnęła poziom 5,7% (w 2015 r – 5,6%, a w 2014 r.– 6,1%), a średnia miesięczna inflacja – 0,5%.

Ceny producentów produkcji przemysłowej wzrosły o 13% (w 2015 r. – 13,8%). Na wzrost cen producentów produkcji przemysłowej największy wpływ miał wzrost cen w przetwórstwie (111,8%), w tym: w produkcji napojów (dynamika 126,1%), w produkcji niemetalowych wyrobów mineralnych (124,7%), w produkcji urządzeń elektrycznych (123,1%), w produkcji gotowych wyrobów metalowych, oprócz maszyn i urządzeń (118,4%), w metalurgii żelaza (118,2%), w przemyśle spożywczym (114,1%), w przemyśle koksowniczo-naftowym (113,7%), w przemyśle tekstylnym (113,3%), w przemyśle chemicznym (110%), w produkcji samochodów, przyczep i naczep (107,3%); w przemyśle wydobywczym ceny wzrosły o 3,5%, w produkcji i dystrybucji energii, gazu, pary – o 14,7%.

Zgodnie z prognozami Azjatyckiego Banku Rozwoju opublikowanymi w raporcie „Asian Development Outlook 2016” we wrześniu 2016 r. inflacja w Uzbekistanie w roku ubiegłym miała wynieść 10%, podobnie jak wg prognoz Banku Światowego z października 2016 r. (analogicznie do roku 2015).

 

5. Bezrobocie, zatrudnienie i dochody ludności

a/ Wg danych uzbekistańskich, liczba ludności Uzbekistanu na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosiła 32.121,1 tys. osób i zwiększyła się od początku 2016 roku o 545,8 tys. osób (dynamika 101,7%). Liczba osób zarejestrowanych w urzędach zatrudnienia jako osoby poszukujące pracy wynosiła na koniec grudnia 2016 r. 5 tys. (na koniec grudnia 2015 r. – 2,7 tys. osób). W okresie I-XII 2016 r. liczba osób poszukujących pracy (liczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów RU nr 106 z dn. 24.05.2007 r.) osiągnęła 724 tys. osób, czyli 5,2% ludności aktywnej zawodowo. Informacje nt. poziomu bezrobocia w poszczególnych regionach nie zostały opublikowane.

 

b/ Liczba aktywnej zawodowo ludności w okresie I-XII 2016 r. wynosiła średnio 14.022,4 tys. osób (44% ogółu ludności), natomiast liczba osób zatrudnionych w gospodarce Uzbekistanu w okresie I-XII 2016 r. wynosiła wg. wstępnych danych 13.298,4 tys. i wzrosła w porównaniu z 2015 r. o 1,8%. 82,3% zatrudnionych pracowało w sektorach innych niż państwowy.

Sytuację na rynku pracy Uzbekistanu charakteryzują również procesy migracyjne. Wg wstępnych danych, w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. do Uzbekistanu przybyło 141,7 tys. osób, a opuściło kraj – 168,3 tys. osób. Migracja zarobkowa obywateli Uzbekistanu odbywa się nadal głównie do Rosji i Kazachstanu, jednak w związku z kryzysem w Rosji i zmniejszeniem ilości robót budowlanych w tym kraju uległa ona zmniejszeniu (WPHI).

 

c/ Informacje nt. dochodów ludności w 2016 r. – podobnie jak wcześniej – nie zostały opublikowane. Zgodnie ze zmianami z dn. 1.10.2016 roku, od 1 października ub.r. minimalna pensja w Uzbekistanie wynosiła 149.775 UZS (46,3 USD wg. oficjalnego kursu Banku Centralnego RU na koniec roku), minimalna emerytura – 292.940 UZS (90,6 USD), zasiłek dla inwalidów od urodzenia – 292.730 UZS (90,6 USD), zasiłek dla osób starych i niezdolnych do pracy, nie mających odpowiedniego stażu pracy – 179.755 UZS (55,6 USD).

 

6. Przemysł, podmioty gospodarcze

a/ Produkcja przemysłowa Uzbekistanu w 2016 roku osiągnęła poziom 111.267,2 mld UZS i była większa o 6% w porównaniu z 2015 r. Na wzrost produkcji przemysłowej miał m.in. wpływ 4,1-procentowy wzrost wydajności pracy, realizacja programu „lokalizacji produkcji gotowych towarów, elementów i materiałów” (w jej ramach w 2016 r. wyprodukowano towarów na kwotę 6.145,8 mld UZS) i inne działania podejmowane przez rząd Uzbekistanu. Wspieranie przez władze przedsiębiorczości prywatnej (jeden z priorytetów polityki gospodarczej rządu) pomogło zwiększyć udział małych firm w produkcji przemysłowej do 45% wobec 40,6% w 2015 r.

Całkowita produkcja towarów konsumpcyjnych osiągnąła 47.359,2 mld UZS (105,4% w stosunku do analogicznego okresu roku 2015), w tym artykułów spożywczych – 23.617,2 mld UZS (111,4%), produktów nieżywnościowych – 23.742 mld UZS (100,1%). Udział towarów konsumpcyjnych w ogólnej wielkości produkcji przemysłowej wyniósł 42,6%.

W omawianym okresie przemysł wydobywczy wygenerował 11.332,7 mld UZS (dynamika 102,3%), elektroenergetyka wygenerowała 9.896,6 mld UZS (dynamika 103,7%), wodociągi, kanalizacja i recykling – 755,9 mld UZS (111,1%), przetwórstwo – 89.282 mld UZS (106,7%), z czego: przemysł spożywczy – 26.708,4 mld UZS (110,8%), produkcja materiałów tekstylnych, ubrań i wyrobów skórzanych – 18.800,4 mld UZS (111,7%), przemysł maszynowy i wyrobów metalowych, naprawa urządzeń, produkcja autobusów – 12.414,6 mld USD (83,2%), przemysł chemiczny i gumowy – 8.788,7 mld UZS (129,7%), przemysł metalurgiczny – 7.754,1 mld UZS (104,9%), produkcja niemetalowych materiałów mineralnych – 6.125,9 mld UZS (113,8%), produkcja koksu i produktów naftowych – 2.787,1 mld UZS (97,3%), przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy – 2.264 mld UZS (112,8%), poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – 975,2 mld UZS (111%), przemysł farmaceutyczny – 963,3 mld USD (123,9%). Udział poszczególnych sektorów w produkcji przemysłowej Uzbekistanu kształtował się następująco: przemysł wydobywczy – 10,2% (w 2015 r. – 11,1%), przetwórstwo – 80,2 (79%), elektroenergetyka – 8,9% (9,2%), wodociągi, kanalizacja i recykling – 0,7% (0,7%). Najwięcej produkcji przemysłowej wyprodukowano w Taszkencie (22.573,3 mld UZS – dynamika 113,1%), w obwodzie Taszkenckim (16.862,7 mld UZS – 107,6%), w obwodzie Nawoińskim (10.682,4 mld UZS – 103,5%), w obwodzie Andiżańskim (7.819,2 mld UZS – 74,5%) i w obwodzie Kaszkadaryńskim (9.647,9 mld UZS – 104,2%) najmniej – w obwodzie Surchandaryńskim (2.168,8 mld UZS – 106,4%) i w obwodzie Dżyzakskim (1.938,1 mld UZS – 117,8%).

 

b/ Wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku w Uzbekistanie ogółem było zarejestrowanych (bez udziału gospodarstw farmerskich) 285,3 tys. przedsiębiorstw i organizacji. W okresie sprawozdawczym powstało 32,7 tys. nowych podmiotów gospodarczych, a 27 tys. zostało zlikwidowanych. Z 285,3 tys. zarejestrowanych osób prawnych, aktywną działalność prowadziło 268,4 tys. przedsiębiorstw i organizacji, tj. 94,1%. 13,5% podmiotów stanowiło własność skarbu państwa, 86,5% – własność niepaństwową, z których 27,5% – własność prywatną przedsiębiorstw, 1,8% – przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, 57,2% – inne przedsiębiorstwa. 67,1 tys. zarejestrowanych przedsiębiorstw prowadziło działalność w sektorze handlu i żywienia zbiorowego, 46 tys. – w przemyśle, 23,8 tys. – w budownictwie, 20 tys. – w rolnictwie i gospodarce leśnej, 16,5 tys. – w usługach hotelarskich i żywieniu zbiorowym, 11,5 tys. – w transporcie i magazynowaniu, 8,4 tys. – w ochronie zdrowia i sferze socjalnej, 6,9 tys. – w informacji i łączności, a także 85,1 tys. – w innych sektorach. Na dzień 1 stycznia 2017 roku zarejestrowanych było 233.292 małych podmiotów gospodarczych i tzw. mikrofirm (w 2016 r. powstało 31,7 tys. małych podmiotów i mikrofirm, zlikwidowano – 25,4 tys. podmiotów). Generująca 56,9% PKB mała przedsiębiorczość w 2016 roku wypracowała 45% uzbekistańskiej produkcji przemysłowej, 98,2% produkcji rolnej, zapewniła realizację 70,7% prac budowlanych, 89,6% usług handlu detalicznego, 60,5% płatnych usług oraz zrealizowała 40,3% ogółu inwestycji.

 

7. Działalność inwestycyjna i budownictwo

a/ Ogółem w 2016 roku nakłady inwestycyjne w Uzbekistanie osiągnęły wartość 49.476,8 mld UZS tj. o 9,6% więcej niż w 2015 roku. W ekwiwalencie dolarowym nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 16,7 mld USD. W stosunku do PKB Uzbekistanu inwestycje stanowiły 24,8% jego wielkości, czyli o 1% więcej niż w 2015 roku. 4,5% inwestycji było finansowanych z Budżetu Państwa (w 2015 r. – 4,8%), 53,3% – ze środków przedsiębiorstw i ludności (52,1%), 10,3% – z kredytów bankowych i innych (11,7%), 21,9% – z inwestycji i kredytów zagranicznych (20,1%) oraz 10% – z funduszy pozabudżetowych, w tym z Funduszu Rekonstrukcji i Rozwoju (11,3%). Ze środków inwestycyjnych 17,6% zainwestowano w przemysł wydobywczy, 14% – w przetwórstwo (z czego 1,5% – w metalurgię, 2,1% – w przemysł chemiczny i petrochemiczny, 1,9% – w produkcję niemetalowych wyrobów mineralnych, 0,7% – w produkcję wyrobów metalowych, 1,8% – w przemysł spożywczy, 1,8% – w produkcję wyrobów tekstylnych), 10,5% – w transport i magazynowanie, 4,5% – w budownictwo, 5,8% – w handel, 3,1% zainwestowano w rolnictwo, 2,2% – w łączność oraz 3,8% – w inne dziedziny. Z sektorów pozaprodukcyjnych 22,3% przeznaczono na budownictwo mieszkaniowe, 1,2% – na wodociągi, kanalizację i recykling, 1,9% – na ochronę zdrowia, 2,4% – na edukację, 0,8% – na kulturę i sztukę oraz 3,8% – na inne dziedziny. Z kwoty 10.829,2 mld UZS inwestycji zagranicznych 6.332,9 mld UZS stanowiły kredyty. Największymi beneficjentami środków pochodzących z inwestycji zagranicznych były: obwód Bucharski (28,9%), obwód Kaszkadaryński (17,3%), Taszkent (16,4%) oraz Karakałpacja (15,8%); natomiast najmniejszymi – obwód Dżizakski (0,7%), obwód Chorezmski (0,8%) oraz obwód Andiżański (0,8%). 45% inwestycji i kredytów zagranicznych wykorzystano w sektorze wydobywczym ropy i gazu, 3,1% – w przemyśle spożywczym, 3% – w przemyśle tekstylnym, 1,5% – w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, 1,9% – w produkcji niemetalowych wyrobów mineralnych, 12% – w elektroenergetyce, dystrybucji gazu, pary i klimatyzowaniu, 2,2% – w wodociągach, kanalizacji, segregacji i recyklingu odpadów, 1,4% – w budownictwie, 1,7% – w handlu hurtowym i detalicznym, naprawach samochodów, 12,9% – w transporcie i magazynowaniu, 7% – w łączności, 1% – w edukacji, 1,5% – w ochrone zdrowia, 1,1% – w rolnictwie oraz 4,7% – w innych dziedzinach.

 

b/ W 2016 roku wykonano robót budowlanych na sumę 29.265,8 mld UZS, czyli o 12,8% więcej niż w 2015 roku. 79,1% robót przypadało na nowe budownictwo, rekonstrukcję, rozbudowę i przekształcanie przedsiębiorstw (w 2015 r. – 79,2%), a 20,9% – na remonty kapitalne i bieżące (17,9%). 95% prac budowlanych zrealizowano w sektorze niepaństwowym (46,9% w podmiotach stanowiących prywatną własność obywateli, 30,3% – własność stowarzyszeń gospodarczych, 14% – własność przedsiębiorstw typu joint venture, przedsiębiorstw i obywateli zagranicznych, 3,8% – inną własność), 5% – w państwowym. Z ogólnej wielkości nakładów inwestycyjnych, 11.013,2 mld UZS czyli 22,3% przeznaczono na budownictwo mieszkaniowe. W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku oddano do eksploatacji domów o łącznej powierzchni 12.413,5 tys. m2 (wzrost o 6,4% w porównaniu z 2015 r.), z czego 9.000,6 tys. m2 na terenach wiejskich (dynamika 105,1%). 495,3 mld UZS przeznaczono na budowę i remonty szpitali i przychodni (co stanowi 53,6% ogółu inwestycji w ochronę zdrowia), na budowę i remonty obiektów edukacyjnych wydano 386,8 mld UZS (32,7% wydatków inwestycyjnych na edukację), a na budowę szkół ogólnokształcących i specjalnych – 323 mld USD (27,3% inwestycji na cele edukacyjne), na budowę sieci wodociągowych – 312,7 mld UZS, na budowę sieci gazowych – 12,9 mld UZS. Najwięcej robót budowlanych, na sumę 5.006,4 mld UZS, wykonano w stolicy kraju – Taszkencie, najmniej – w obwodzie Syrdarińskim (478,8 mld UZD).

 

8. Transport

a/ W 2016 r. wielkość przewozów towarowych wszystkimi rodzajami transportu wyniosła ogółem 1.603,6 mln ton (dynamika 105%), w tym: transportem samochodowym – 1.473,4 mln ton (105,3%), transportem kolejowym – 68 mln ton (101,2%), rurociągami – 62,2 mln ton (103,6%) oraz lotniczym – 26,7 tys. ton (108,8%).

Z opublikowanych w roczniku statystycznym informacji wynika, że w przypadku przewozów kolejowych zwiększyły się przewozy następujących ładunków: cementu (dynamika – 104%), rud (100,4%); natomiast zmniejszyły się przewozy takich ładunków jak: ziarno i mąka (99,8%), nawozy chemiczne i mineralne (99,8%), złom żelaza (98,4%), ropa naftowa i towary pokrewne (95,9%), węgiel kamienny (93,4%), materiały budowlane (91,5%), metale żelazne (89,8%), włóko bawełniane (88,5%), drewno (43,8%).

 

b/ Wszystkimi środkami transportu przewieziono ogółem 7.875 mln pasażerów (dynamika 103,6%), w tym: transportem samochodowym – 7.795,2 mln osób (103,8%), koleją – 20,6 mln osób (102,5%), transportem lotniczym – 2,1 mln osób (94,4%) oraz elektrycznymi środkami transportu miejskiego – 57,1 mln osób (88,5%).

 

9. Handel detaliczny i usługi

a/ Obroty handlu detalicznego w 2016 roku wyniosły ogółem 88.033,6 mld UZS i były o 14,4% wyższe w porównaniu z 2015 rokiem. W obrotach handlu detalicznego 114 mld UZS przypadało na przedsiębiorstwa państwowe (dynamika 108%), a 87.919,2 mld UZS na pozostałe przedsiębiorstwa (114,4%), z czego 66.093,6 mld UZS zrealizowały firmy stanowiące prywatną własność obywateli (120,3%). Struktura handlu detalicznego: obroty handlu detalicznego tzw. dużych przedsiębiorstw wyniosły 9.166,2 mld UZS i zmalały o 8% w porównaniu z 2015 r., obroty małych firm wzrosły o 17,7% i wyniosły 78.867,4 mld UZS czyli 89,6% obrotów handlu detalicznego. W obrotach detalicznych małych przedsiębiorstw, sprzedaż towarów w ramach tzw. handlu niezorganizowanego wynosiła 12.500,3 mld UZS (14,2%).

W obrotach handlu detalicznego największy udział miał Taszkent (19.101,1 mld UZS – dynamika 113,3%), obwód Taszkencki (9.532,6 mld UZS – dynamika 114,6%), obwód Fergański (7.654,4 mld UZS – dynamika 114,5%), obwód Samarkandzki (7.525,8 mld UZS – dynamika 113,8%) i obwód Andiżański (6.883,6 mld UZS – dynamika 114,3%), najmniejszy – obwód Syrdariński (1.521,1 mld UZS – dynamika 113%). W przeliczeniu na mieszkańca, największy udział w handlu detalicznym miał Taszkent (7.929,1 tys. UZS – dynamika 112%), najmniejszy – Karakałpacja (1.629,6 tys. UZS – dynamika 112%).

 

b/ Wartość usług rynkowych wyniosła w okresie sprawozdawczym 90.991,7 mld UZS (dynamika 112,5%). 29,1% wszystkich usług stanowiły usługi transportowe (dynamika 107,4%), 28,7% – usługi w sektorze handlu i żywienia zbiorowego (114,7%), 10,8% – usługi finansowe (119,2%), 6,7% – usługi łączności i informatyczne (111,7%), 3,7% – usługi komunalne (115,8%), 3,6% – usługi edukacyjne (108,3%), 2,4% – usługi związane z oprogramowaniem sprzętu komputerowego (dynamika 114,9%), 1,5% – usługi medyczne (116,1%) oraz 3,5% – inne usługi (111,7%). Najwięcej płatnych usług na rzecz ludności świadczono w Taszkencie (27.761,1 mld UZS – dynamika 113,4%; w przeliczeniu na osobę – 11.523,9 tys. UZS – dynamika 112,1%), najmniej – w obwodzie Syrdarińskim (1.183,6 mld UZS – dynamika 113,8%; w przeliczeniu na osobę – 1.485,4 tys. UZS – dynamika 111,9%).

 

10. Rolnictwo

Wartość produkcji rolnej brutto w okresie styczeń - grudzień 2016 roku wyniosła 48.431,1 mld UZS i była wyższa o 6,6% niż w 2015 r. Produkcji roślinnej wyprodukowano na sumę 29.042,4 mld UZS (dynamika 106,2%) co stanowi 60% łącznej produkcji rolnej, a produkcji zwierzęcej – na sumę 18.443,7 mld UZS (dynamika 107,1%). W strukturze produkcji rolnej dominowały indywidualne gospodarstwa rolne (65,1%), gospodarstwa farmerskie (32,9%) oraz przedsiębiorstwa rolne (2%). Całkowita powierzchnia zasiewów w 2016 r. wynosiła 3.706,5 tys. ha, z których 1.689,9 tys. ha stanowiły zboża (dynamika 101,1%), w tym pszenica – 1.446,3 tys. ha (100%), 1.265,1 tys. ha – bawełna (97,5%). Uprawy warzyw wzrosły o 5,6%, basztanowych – 34,1%, roślin pastewnych – 9%, ziemniaków – 2,3%. W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. we wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych zebrano 8.263,8 tys. ton kultur ziarnowych, z czego 7.193,8 tys. ton zbóż, w tym 6.940,5 tys. ton pszenicy. Ponadto zebrano 2.958,3 tys. ton ziemniaków (109,7%), 11.272,5 tys. ton warzyw (111,3%), 2.045,2 tys. ton roślin basztanowych (110,4%), 3,042,7 tys. ton owoców (110,8%) oraz 1.735,3 tys. ton winogron (109,9%). Udział produkcji zwierzęcej w produkcji rolnej brutto wynosił 40% (w 2015 r. – 40,7%). Na dzień 1 stycznia 2017 r. pogłowie bydła rogatego we wszystkich rodzajach gospodarstw wynosiło 12.165,3 tys. szt. (dynamika 104,5%), w tym krów – 4.214,3 (101%), owiec i kóz – 19.749,2 tys. szt. (103,4%), trzody chlewnej – podobnie jak w roku ubiegłym brak danych, koni – 221,2 tys. szt. (102,1%) oraz drobiu – 65.758,9 tys. szt. (107,7%). We wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych wyprodukowano 2.171,8 tys. ton mięsa w żywej wadze (dynamika 106,8%), 9.703,3 tys. ton mleka (107,5%), 6.111,7 mln szt. jaj (110,6%), 37 tys. ton wełny (102,8%), 1.058,2 tys. szt. skór karakułowych (102,2%). Najwięcej produkcji rolnej wyprodukowano w obwodzie Taszkenckim (6.115,5 mld UZS – dynamika 105,5%), Samarkandzkim (5.781,8 mld UZS – dynamika 107,3%) i Andiżańskim (5.311,3 mld UZS – dynamika 108,1%), najmniej – w Karakałpacji (1.384,1 mld UZS – dynamika 107,9%).

 

11.Handel zagraniczny

a/ Obroty handlu zagranicznego Uzbekistanu w 2016 roku osiągnęły poziom 24.681,6 mln USD (w 2015 r. – 25.286,1 mln USD), w tym eksport – 12.567,6 (w 2015 r. – 12.807,6) mln USD oraz import – 12.114 (w 2015 r. – 12.415,5) mln USD. 35,5% obrotów, 37,5% eksportu i 33,5% importu przypadało na kraje WNP. Saldo bilansu handlowego Uzbekistanu było dodatnie i wynosiło 453,6 mln USD, z czego 660,3 mln USD przypadało na kraje WNP oraz (-) 20,7 mln USD na pozostałe kraje. Wg rocznika, dynamika obrotów handlowych RU z krajami WNP wynosiła 91,9% (eksport – 90,2%, import – 93,9%), z pozostałymi krajami – 103,5% (eksport – 107,9%, import – 99,5%). Z ogółu uzbekistańskiego eksportu 2.193,1 mln USD przypadało na przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego (dynamika 114,1%), w imporcie – 4.020,7 mln USD (dynamika 86,5%). W strukturze uzbekistańskiego eksportu dominowały: usługi – 25,5% (w 2015 r. – 24,5%), nośniki energii i produkty ropopochodne – 13,6% (25,9%), artykuły spożywcze – 8,5% (10,2%), produkty chemiczne i wyroby z nich – 6,7% (4,8%), metale żelazne i kolorowe – 5,7% (6,4%), włókno bawełniane – 5,1% (5,7%), maszyny i urządzenia – 1,8% (1,2%) oraz inne – 33,1% (21,3%); w strukturze importu: maszyny i urządzenia – 41,4% (w 2015 r. – 40,5%), produkcja chemiczna – 17,5% (17%), artykuły spożywcze – 11,9% (12,8%), metale żelazne i kolorowe – 7,6% (7,4%), usługi – 6,5% (7,7%), nośniki energii i produkty ropopochodne – 4,9% (5,8%) oraz inne – 10,2% (8,8%).

Największymi partnerami handlowymi Uzbekistanu były: Chiny (17,2% – dynamika 89,8%), Rosja (17,2% obrotów – dynamika 95,1%), Kazachstan (8,6% – dynamika 78,6%), Turcja (4,8% – dynamika 97,8%), Korea Płd. (4,2% – dynamika 60,3%), Afganistan (2,2% – dynamika 122,4%), Niemcy (2,1% – dynamika 98,7%), USA (1,8% – dynamika 167,7%), Iran (1,7% – dynamika 109,4%), Indie (1,5% – dynamika 115,9%), Brazylia (1,4% – dynamika 111,3%), Łotwa (1,2% – dynamika 165,9%), Litwa (1,1% – dynamika 104,5%), Francja (1,1% – dynamika 86,9%), Japonia (1,1% – dynamika 101,6%), Zjednoczone Emiraty Arabskie (1% – dynamika 215,6%), Ukraina (1% – dynamika 75,9%), Turkmenistan (0,9% – dynamika 66,5%), Tadżykistan (0,8% – dynamika 117,7%), Włochy (0,8% – dynamika 114,9%), Szwajcaria (0,7% – dynamika 166,4%), Kirgizja (0,7% – dynamika 124,4%), Wielka Brytania (0,6% – dynamika 121,1%), Polska (0,5% - dynamika 98,3%), Białoruś (0,5% – dynamika 104%), Austria (0,4% – dynamika 141,3%), Bangladesz (0,4% – dynamika 67,7%), Gruzja (0,4% – dynamika 92,4%), Belgia (0,3% – dynamika 96,3%), Malezja (0,3% – dynamika 86,4%), Czechy (0,3% – dynamika 94,4%), Singapur (0,3% – dynamika 70,3%), Holandia (0,3% – dynamika 85,6%), Hiszpania (0,2% – dynamika 142,8%), Indonezia (0,2% – 385,7%), Izrael (0,2% – dynamika 96,7%), Węgry (0,2% – dynamika 91%), Pakistan (0,1% – 140,2%), Słowenia (0,1% – dynamika 78,7%), Finlandia (0,1% – dynamika 71,8%).

 

b/ Wg polskich (wstępnych) danych statystycznych obroty handlowe pomiędzy Polską a Uzbekistanem osiągnęły poziom 122,28 mln USD (dynamika 87%), z czego polski eksport – 87,3 mln USD (dynamika 79%), polski import – 34,9 mln USD (dynamika 119%). W polskim eksporcie dominowały: urządzenia mechaniczne, elektryczne, do rejestracji i odbioru dźwięku – 22,34 mln USD (25,6% ogółu eksportu – dynamika 129%; w 2015 r. trzecia pozycja w polskim eksporcie), produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych – 18,27 mln USD (20,9% - dynamika 75%), zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego – 14,1 mln USD (16,1% – dynamika 47%, w 2015 r. pierwsza pozycja w polskim eksporcie), wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – 7,0 mln USD (8% - dynamika 176%), pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdziałające urządzenia – 5,86 mln USD (6,7% - dynamika 77%), produkty pochodzenia roślinnego – 3 mln USD (3,4% - dynamika 125%, w 2015 r. dynamika 52%), wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki, wyroby ceramiczne, szkło – 2,64 mln USD (3% - dynamika 39%, w 2015 r. – dynamika wynosiła 863%), tworzywa sztuczne, kauczuk i wyroby z nich – 2,62 mln USD (3% - dynamika 129%). gotowe art. spożywcze, napoje, ocet, tytoń – 2,56 mln USD (2,9% - dynamika 60%), produkty mineralne – 2,55 mln USD (2,9% - dynamika 75%), wyroby różne – 1,71 mln USD (2% - dynamika 87%), przyrządy aparaty optyczne, kinematograf., pomiarowe, medyczne, zegarki i in. – 1,63 mln USD (1,9% - dynamika 138%), ścier drzewny i inne, papier i tektura – 1,48 mln USD (1,7% - dynamika 69%), drewno, korek, słoma i wyroby z nich – 1,18 mln USD (1,4% - dynamika 40%), materiały i wyroby włókiennicze – 0,25 mln USD (0,3% - dynamika 116%), tłuszcze, oleje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, produkty ich rozkładu – 0,07 mln USD (),1% - dynamika 119%). W imporcie z Uzbekistanu dominowały: materiały i wyroby włókiennicze – 16,15 mln USD (46,2% - dynamika 120%), produkty mineralne – 8,72 mln USD (25% - dynamika 124%), tworzywa sztuczne i wyroby z nich, kauczuk i wyroby z kauczuku – 4,94 mln USD (14,1%, dynamika 6.058% - najwyższa dynamika w imporcie z Uzbekistanu), produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych – 3,65 mln USD (10,4% - dynamika 64%), produkty pochodzenia roślinnego – 1,4 mln USD (4% - dynamika 51%).

 

12. Kursy walut

Oficjalne kursy walut (wg danych Banku Centralnego RU) na dzień 1 stycznia 2016 roku kształtowały się następująco: 1 USD = 2.809,98 UZS, 1 Euro = 3.074,19 UZS, a na dzień 31 grudnia 2016 roku: 1 USD = 3.231,48 UZS, 1 Euro = 3.419,23 UZS.

 

13. Uzbekistan w ważniejszych rankingach międzynarodowych

 

 

Nazwa rankingu

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Ranking swobody gospodarczej Heritage Foundation 2017 www.heritage.org

148

166

160

163

162

164

Indeks percepcji korupcji 2016 Transparency International www.transparency.org

-

156

153

166

168

170

Doing Business 2017 Banku Światowego www.doingbusiness.org

87

87

103

146

154

166

Ranking pomyślności gospodarczej i jakości życia The 2016 Legatum Prosperity index www.prosperity.com

-

-

57

57

63

64

Ranking rozwoju społecznego UNDP (HDI 2015) www.hdr.undp.org

-

-

114

116

114

112

2015 Top 30 Islamic Investment Growth Markets

http://www.dinarstandard.com

-

-

21

-

-

-

555edytuj opis zdjęcia


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Nici do haftu maszynowego

Im więcej czasu poświęcimy na doskonalenie naszych umiejętności, tym szybciej, dokładniej i spraw...
Polska - Sulechów (miasto) 2021-04-21 Dodał: Pozostałe tekstylia Zobacz ofertę

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert