Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacja nt. sytuacji społeczno - gospodarczej Republiki Tadżykistanu w 2016 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Jacek Michalski | 2017-03-15 10:56:18
informacja

Informacja

Informacja nt. sytuacji społeczno-gospodarczej Republiki Tadżykistanu

w 2016 roku (wg. danych Agencji Statystycznej przy prezydencie RT)

 

1. Produkt Krajowy Brutto

Według szacunków, PKB Tadżykistanu w 2016 r. osiągnął wartość 54.471,1 mln TJS i wzrósł w stosunku do 2015 roku w porównywalnych cenach o 6,9% (w 2015 – 48.401,6 mln TJS, w 2014 – 45.605,2 mln, w 2013 – 40.524,5 mln). Największy udział w strukturze PKB miało rolnictwo – 20,7% (w 2015 r. – 21,9%), handel, usługi remontowe, hotelarskie i gastronomiczne – 14% (14,2%), przemysł – 15,1% (12,8%), dochody z podatków – 11,3% (12,3%), budownictwo – 11,2% (11,8%) oraz transport i łączność – 11,5% (10,8%).

 

2. Budżet państwa. Zadłużenie zagraniczne

a/ Wg szacunkowych danych Ministerstwa Finansów RT, budżet Tadżykistanu w 2016 r. osiągnął wielkość 16.920,3 mln TJS, czyli 94,4% sprecyzowanego planu budżetowego. Natomiast wg stanu na dzień 1.12.2016 r. wykonanie budżet państwa wyniosło 15.773,5 mln TJS tj. 96,8% planu.

b/ Informacje nt. zadłużenia zagranicznego Tadżykistanu w roczniku statystycznym za 2016 rok nie zostały opublikowane. Wg portalu www.news.tj wysokość zadłużenia zagranicznego Tadżykistanu w stosunku do PKB wzrosła w 2016 r. z 27,9% do 32,7%. Wielkość zadłużenia zagranicznego kraju na koniec 2016 r. wyniosła ponad 2,3 mld USD (https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20170127/vneshnei-dolg-tadzhikistana-v-2016-godu-viros-pochti-na-80-millionov-dollarov).

 

3. Inflacja

a/ W grudniu 2016 r. dynamika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniosła – 100,3%, w tym na artykuły rolno-spożywcze – 101%, przemysłowe – 100% i płatne usługi na rzecz ludności – 98,8%, w porównaniu do grudnia 2015 r. dynamika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniosła 106,1%, (w tym artykułów rolno- spożywczych – 106,8%, przemysłowych – 105,7% i płatnych usług na rzecz ludności – 104,5%). W okresie styczeń – grudzień 2016 r. w stosunku do okresu styczeń – grudzień 2015 r. indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 105,9%.

Wśród produktów spożywczych najbardziej wzrosły ceny grochu (o 55,4%), jabłek (38,1%), ziemniaków (35,7%), herbaty zielonej (27,7%), kaszy gryczanej (26,8%), cukru (14,9%), oleju bawełnianego (12,7%), jaj (12,1%), masła (11,9%), wódki (10,2%), wołowiny (3,2%). W tym samym okresie zmniejszyły się ceny ryżu (o 9,1%), kapusty (4,4%), mąki pszennej pierwszego gatunku (3,1%) i marchwi (1,8%).

Wśród artykułów przemysłowych znacznie wzrosły ceny tkaniny bawełnianej (o 22,6%), koszulek dla chłopców (20%), desek (8,9%), leków (14%), swetrów dla chłopców (13,5%), płyt azbestowo-cementowych (5,9%), pasty do zębów (5,3%), szamponu (3,6%), benzyny (1,7%), środków czyszczących (1,2%); jednocześnie odnotowano spadek cen cementu (o 12,5%) i cegieł (8,8%).

Wśród płatnych usług na rzecz ludności wzrosły ceny usług fryzjerskich (o 6,7%), naprawy obiwia (6,5%), biletów kolejowych (6,3%), usług pralni chemicznych (4,7%), gazu skroplonego (4,1%). Odnotowano spadek cen biletów lotniczych (o 11,4%).

b/ W okresie styczeń – grudzień 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku ceny producentów produkcji przemysłowej wzrosły o 14,7%, ceny producentów produkcji rolnej zmalały o 1,1%, indeks cen sprzedanych materiałów budowlanych wyniósł 102,7%, a indeks taryf na przewozy towarowe – 109,9%.

 

4. Bezrobocie. Rynek pracy. Płace

a/ Na koniec listopada 2016 r. liczba oficjalnie zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych wyniosła 55,3 tys. (wzrost o 0,9% w porównaniu z październikiem 2016 r.), co stanowi 2,4% ludności aktywnej zawodowo (2.294,8 tys. osób).

b/ W styczniu – listopadzie 2016 r. nominalne dochody ludności wyniosły 24.836,5 mln TJS i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. o 8,4% (w 2015 r. – 5%), a wydatki – 28.983,2 mln TJS (w 2015 – 24.103,2 mln TJS). Realne dochody ludności w okresie I – XI 2016 r. w porównaniu z tym samym okresem 2015 r. zmniejszyły się o 10%.

c/ W listopadzie 2016 r. minimalna płaca w gospodarce narodowej wynosiła 400,00 TJS i nie zmieniła się od lipca 2016 r., zaś średnia nominalna płaca w listopadzie 2016 r. – 1.057,18 TJS i wzrosła w stosunku do listopada 2015 r. o 14,8%. W listopadzie 2016 r. najniższy poziom płac w realnym sektorze gospodarki odnotowano w rolnictwie (360,53 TJS), a najwyższy w budownictwie (2.149,51 TJS), w przemyśle wydobywczym (2.113,77 TJS) i w energetyce (1.304,07 TJS). W sektorze usług najwyższe płace dotyczyły branży pośrednictwa finansowego (2.514,13 TJS) oraz w logistyki i łączności (2.093,11 TJS).

d/ Na koniec listopada 2016 r. łączne zadłużenie z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń (z uwzględnieniem ubiegłych lat) wyniosło ogółem 66.040 tys. TJS (w 2015 r. – 19.484,8 tys. TJS), w tym za 11 miesięcy 2016 r. 55.077,2 tys. TJS (w 2015 r. – 16.722,0 tys. TJS).

 

5.Przemysł

W okresie I-XII 2016 r. wartość produkcji przemysłowej wyniosła ogółem 15.070,6 mln TJS (dynamika 116%). W strukturze przemysłu dominował przemysł przetwórczy z udziałem 62,2% (9.366 mln TJS), a następnie – przemysł wydobywczy (19,8% - 2.986 mln TJS,) i energetyka (18% – 2.717 mln TJS). Najwyższą dynamikę w 2016 r. odnotowano w przemyśle wydobywczym – wzrost 1,5 razy, w tym surowców energetycznych (110%) i nieenergetycznych (wzrost 1,6 razy). Dynamika w przemyśle przetwórczym wyniosła 112,8%, a w energetyce 103,7%. Najlepsze wyniki odnotowano w sektorach: produkcji urządzeń elektrycznych (wzrost 1,5 razy), w produkcji innych niemetalowych produktów mineralnych (140,5%), w produkcji tworzyw sztucznych i wyrobów gumowych (130,4%), w przetwórstwe drewa i produkcji wyrobów drewnianych (129,5%), produkcji skór, wyrobów ze skór i obuwia (121,6%), produkcji wyrobów ropopochodnich (113,2%), w przemyśle chemicznym (111,5%); najsłabsze wyniki odnotowano w branży celulozowo-papierniczej i wydawniczej (78,3%).

 

6. Działalność inwestycyjna i budownictwo

a/ W 2016 r. ogólna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 11.074,5 mln TJS (120,3% w porównaniu z 2015 r.). Z powyższej kwoty, 2.158,6 mln TJS, czyli 19,5% stanowiły wydatki na budownictwo, 3.855 mln TJS – na produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody (34,8%), 1.438,8 mln TJS – na przetwórstwo (13%), 1.487,3 mln TJS – na transport i łączność (13,4%) oraz 341,7 mln TJS (3,1%) – na branżę wydobywczą. W tym samym okresie, wartość zrealizowanych inwestycji w sektorze produkcyjnym wyniosła ogółem 7.379,3 mln TJS (66,6% ogółu nakładów inwestycyjnych).

b/ Przekazano do użytku między innymi: budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.220,3 tys. m2 (dynamika 101,4%), 40 szkół średnich, 21 przychodni medycznych, 4 szpitale, 4 przedszkola. Wartość zrealizowanych robót budowlano-montażowych wyniosła 5.450,1 mln TJS (w 2015 r. – 4.765,1 mln TJS).

 

7. Transport

a/ W okresie 2016 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono ogółem 70.652,3 tys. ton ładunków (dynamika 99,5%), w tym: transportem samochodowym – 65.198,2 tys. ton (100,5%), koleją – 5.452,2 tys. ton (89%) i transportem lotniczym 1,8 tys. ton (69,2%).

W strukturze przewozów towarowych dominował transport samochodowy – 92,3%.

b/ Wszystkimi rodzajami transportu przewieziono ogółem 575.818,4 tys. pasażerów (101,4%), w tym: 563.622,2 tys. osób transportem autobusowym (101,3%), 10.910,5 tys. osób – tzw. elektrycznymi środkami transportu (106,5%), 450,8 tys. osób – koleją (106,1%) oraz 834,9 tys. osób – transportem lotniczym (105,6%).

 

8. Handel i usługi

a/ Obroty handlu detalicznego w styczniu – grudniu 2016 r. (w tym remonty samochodów i AGD) wyniosły 16.565,2 mln TJS i były wyższe o 6,4% niż w 2015 r. W przeliczeniu na 1 mieszkańca obroty handlu detalicznego wyniosły 1.912,3 TJS. W strukturze obrotów 49% stanowiły artykuły spożywcze (7.917,6 mln TJS), 51% - przemysłowe (8.240,8 mln TJS). W grupie artykułów spożywczych największy udział miały mięso i wyroby wędliniarskie (17,3%), mąka i pieczywo (11,2%), cukier i wyroby cukiernicze (5,7%) oraz olej (3,7%); natomiast w grupie towarów przemysłowych: materiały budowlane (25,5%), samochody i części zamienne (13%), tkaniny (11,4%), obuwie, wyroby z dzianiny, ubrania i bielizna (9,2%), wyroby ropopochodne (7,3%), artykuły elektryczne (3,9%), leki (2,7%).

50% obrotów handlu detalicznego zrealizowano za pośrednictwem bazarów.

b/ Wartość zrealizowanych płatnych usług wyniosła 10.009,8 mln TJS (spadek o 0,3%). 39,6% ogólnej wartości usług stanowiły usługi socjalno-bytowe, 20,2% – transportowe, 15,5% – łączności, 11,6% – edukacyjne, 4,5% – ochrony zdrowia, 0,8% – komualne, 0,1% – gospodarki mieszkaniowej i 13,5% – pozostałe. Największą dynamikę odnotowano w grupie usług: łączności (116,3%), transportu pasażerskiego (111,4%), usług edukacyjnych (110,8%), komunalnych (105,9%); najmnejszą w grupie usług: socjalno-bytowych (dynamika 90,1%).

 

9. Rolnictwo

Ogólna wartość produkcji rolnej w cenach bieżących wyniosła 22.234 mln TJS (dynamika 105,2%), w tym: produkcji roślinnej – 15.066,6 mln TJS (105,1%), zwierzęcej – 7.167,4 mln TJS (105,5%).

W 2016 r. we wszystkich kategoriach gospodarstw rolnych wyprodukowano ogółem: 1.748 tys. ton warzyw (wzrost o 1,2%), 1.435 tys. ton zbóż (wzrost o 3,1%), 898 tys. ton ziemniaków (wzrost o 1,2%), 594 tys. ton roślin basztanowych (wzrost o 0,3%), 214 tys. ton winogron (wzrost o 5,4%). Plony owoców wyniosły 364 tys. ton i były wyższe o 22,1% w porównaniu z 2015 rokiem, bawełny surowej – 284 tys. tony (wzrost o 5,4%).

Według stanu na 1.01.2017 r. pogłowie bydła rogatego wyniosło 2.268,8 tys. szt. (dynamika 103,7% ), pogłowie owiec i kóz – 5.415,3 tys. szt. (104,1%), drobiu – 51.122,2 tys. szt. (98,7%), koni – 79,9 tys. szt. (102,1%). Wyprodukowano ogółem 233.329 ton mięsa w żywej wadze (107,2%), 917.990 ton mleka (103,3%), 337,1 mln szt. jaj (94,4%), 3.995,6 tony miodu (103,7%), 2.037,5 tony ryb (100,7%), 7.303,6 tony wełny (103,8%) i 868,6 tony kokonów jedwabników (104%).

 

10. Handel zagraniczny

a/ Wg tadżykistańskich danych statystycznych, łączne obroty handlu zagranicznego w okresie styczeń-grudzień 2016 r. wyniosły 3.929,6 mln USD (dynamika 90,8%), w tym: eksport – 898,7 mln USD (100,9%), a import – 3.030,9 mln USD (88,2%). Deficyt bilansu handlowego wyniósł (-) 2.132,2 mln USD, w tym z krajami WNP – (-) 1.379,1 mln USD. Udział krajów WNP w ogólnych obrotach handlu zagranicznego Tadżykistanu wyniósł 50,1%, a pozostałych krajów – 49,9%. Struktura eksportu kształtowała się następująco: produkty mineralne – 34,2% (wzrost o 50,5%), materiały i wyroby włókiennicze – 17% (wzrost o 3%), środki transportu oraz maszyny i urządzenia – 6,4% (wzrost o 3,7 razy), metale nieszlachetne i wyroby z nich – 25,1% (spadek o 2,9%), metale szlachetne i kamienie szlachetne – 11% (spadek o 52,2%), produkty roślinne – 3,1% (spadek o 28,5%) oraz pozostałe – 3,2%. Struktura importu: środki transportu oraz maszyny i urządzenia – 21,7% (środki transportu – spadek o 16%, maszyny i urządzenia – spadek o 10,5%), produkty mineralne – 16% (spadek o 15,1%), produkty przemysłu chemicznego – 11,1% (wzros o 2,9%), produkty pochodzenia roślinnego – 10,5% (spadek o 18,9%), metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – 11,5% (wzrost o 4,1%), drewno i wyroby z drewna – 4,3% (spadek o 36,2%), gotowe artykuły spożywcze – 6,3% (spadek o 21,6%) oraz pozostałe – 18,6%. Najważniejszymi partnerami handlowymi Tadżykistanu w eksporcie były: Turcja – 22,3%, Kazachstan – 21,7%, Szwajcaria – 11%, Afganistan – 8,3%, Rosja – 5,6%, Chiny – 4,9%, Tajwan – 5%, Iran – 4,3%, Uzbekistan – 4%, Pakistan – 3,4%, Zjednoczone Emiraty Arabskie – 2,8%, Holandia – 1,6%, Włochy – 1,4%, Kirgistan – 1%, Łotwa – 0,6% i inne; w imporcie: Rosja – 32,5%, Chiny – 27,7%, Kazachstan – 15,9%, Turcja – 3,8%, Turkmenistan – 3%, Iran – 2,5%, Niemcy – 1,9%, Uzbekistan – 1,1%, Ukraina – 0,9%, Pakistan, Indie i USA – po 0,8%, Białoruś i Kirgistan – po 0,6%, Azerbajdżan, Włochy, Francja, Japonia i Korea – po 0,4% i inne.

Obroty handlowe z Polską wyniosły 6.565,9 tys. USD (dynamika 129%), w tym tadżykistański eksport 153,3 tys. USD i import 6.412,6 tys. USD.

 

b/ Wg polskich (wstępnych) danych statystycznych obroty handlowe pomiędzy Polską a Tadżykistanem osiągnęły poziom 10,22 mln USD (dynamika 84%), z czego polski eksport – 9,93 mln USD (dynamika 89%), polski import – 0,29 mln USD (dynamika 29%). W polskim eksporcie dominowały: gotowe art. spożywcze, napoje, ocet, tytoń – 1,8 mln USD (18,2% udziału w eksporcie – dynamika 111%), urządzenia mechaniczne, elektryczne, do rejestracji i odbioru dźwięku – 1,54 mln USD (15,6% - dynamika 79%), wyroby różne – 1,49 mln USD (15% - dynamika 477%), produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych – 1,33 mln USD (13,4% – dynamika 141%), wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – 1,03 mln USD (10,4% - dynamika 50%), produkty mineralne – 0,61 mln USD (6,2% - dynamika 91%), przyrządy, aparaty optyczne, kinematograf., pomiarowe, medyczne, zegarki i in. – 0,52 mln USD (5,3% - dynamika 2.721%), ścier drzewny lub z innego materiału, papier i tektura – 0,29 mln USD (2,9% - dynamika 264%), pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdziałające urządzenia – 0,25 mln USD (2,5% - dynamika 66%), tworzywa sztuczne, kauczuk i wyroby z nich – 0,22 mln USD (2,3% - dynamika 60%), produkty pochodzenia roślinnego – 0,22 mln USD (2,2% - dynamika 179%), drewno, korek, słoma i wyroby z nich – 0,18 mln USD (1,9% - dynamika 30%), wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki itp., wyroby ceramiczne, szkło – 0,17 mln USD (1,8% - dynamika 259%), zwierzęta żywe, produkty pochodzenia zwierzęcego – 0,13 mln USD (1,4% - dynamika 167%), materiały i wyroby włókiennicze – 0,07 mln USD (0,8% - dynamika 4%). W imporcie z Tadżykistanu dominowały: materiały i wyroby włókiennicze – 0,17 mln USD (61,5% - dynamika 22%), wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – 0,06 mln USD (21,2% - dynamika 52%), tłuszcze, oleje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, produkty ich rozkładu – 0,03 mln USD (11% - dynamika 0%), produkty pochodzenia roślinnego – 0,01 mln USD (4,5% - dynamika 776%), urządzenia mechaniczne, elektryczne, do rejestracji i odbioru dźwięku – 0,004 mln USD (1,7% - dynamika 197%). Import innych pozycji, w tym importowanych w 2015 r. (wyroby różne, obuwie, nakrycia głowy, parasole, laski, pióra, sztuczne kwiaty, tworzywa sztuczne, kauczuk i ich wyroby, pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające itd.) stanowił jedynie śladowe ilości.

 

11. Kursy walut

Średnie kursy walut w styczniu 2016 r. kształtowały się następująco: 1 USD = 7,4567 TJS, 1 EUR = 8,0973 TJS, 1 RUB = 0,1028 TJS; w grudniu 2016 r.: 1 USD = 7,8770 TJS, 1 EUR = 8,3073 TJS, 1RUB = 0,1237 TJS.

 

12. Tadżykistan w ważniejszych rankingach międzynarodowych

 

Nazwa rankingu

 

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

Ranking swobody gospodarczej Heritage Foundation 2017 www.heritage.org

109

149

140

139

131

129

Indeks percepcji korupcji 2016 Transparency International www.transparency.org

-

151

136

152

154

157

Doing Business 2017 Banku Światowego www.doingbusiness.org

128

132

166

143

141

147

Ranking pomyślności gospodarczej i jakości życia The 2016 Legatum Prosperity index www.prosperity.com

-

100

91

94

94

86

Ranking rozwoju społecznego UNDP (HDI 2015) www.hdr.undp.org

-

-

129

133

125

-

iedytuj opis zdjęcia