Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzas na zamówienia publiczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-26 10:43:28
uzbekistan, zamówienia publiczne, przetargi

W Uzbekistanie stosowane są wyłącznie dwie formy realizacji zamówień publicznych: przetarg otwarty i zamknięty. Procedury organizacji przetargów są zróżnicowane i zależą głównie od rodzaju zamówienia.

 

 

W przetargach otwartych mogą uczestniczyć osoby prawne (zarówno krajowe, jak i zagraniczne), niezależnie od formy własności, spełniające określone wymogi oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

W większości przypadków przetargi otwarte poprzedzone są wstępną procedurą kwalifikacyjną mającą na celu wyłonienie ewentualnych oferentów.

Informacje o przetargach organizowanych w Uzbekistanie można uzyskać na stronach: http://www.tender.vsem.uz/, http://www.uztender.uz/, http://www.tenderweek.com/, http://www.investuzbekistan.uz/.
 

Przetargi na zakup surowców, materiałów i urządzeń

 

Przetargi publiczne organizowane są wówczas, gdy:

 • wartość zamówienia przekracza ekwiwalent 100 tys. dol. dla jednego kontraktu, finansowanego ze środków budżetowych, funduszy lub grantów i kredytów zagranicznych posiadających gwarancje rządowe
 • dotyczą wyboru przewoźnika świadczącego usługi transportowe w oparciu umowę z zagranicznym kontrahentem

Nie zawsze jednak władze muszą wyłaniać wykonawcę na drodze przetargu. Nie ma bowiem obowiązku organizowania przetargu w przypadkach, kiedy:

 • zamówienie jest realizowane na podstawie decyzji Gabinetu Ministrów Republiki Uzbekistanu
 • dotyczy podmiotów posiadających wyłączność na dostawy określonych towarów/wyrobów
 • zakupy są realizowane za pośrednictwem giełdy
 • wartość towarów/wyrobów nie przekracza równowartości 10 minimalnych płac
 • zakupy są dokonywane u jedynego producenta
 • przedmiotem zamówienia są dodatkowe usługi, o ile ich wartość nie przekracza 20 proc. wartości kontraktu podstawowego
   

Przetarg organizuje komisja przetargowa powoływana przez zamawiającego, o ile wartość zamówienia objętego przetargiem nie przekracza 1 mln dol. Natomiast jeśli wartość ewentualnego zamówienia plasuje się powyżej tej kwoty, powołanie komisji wymaga uzgodnienia z odpowiednią komórką organizacyjną Gabinetu Ministrów Republiki Uzbekistanu. W skład komisji przetargowej wchodzą zazwyczaj przedstawiciele: zamawiającego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Współpracy z Zagranicą, Handlu i Inwestycji, banku komercyjnego obsługującego transakcję i innych ministerstw, urzędów i organizacji oraz eksperci. W ramach tej komisji działa również zespół roboczy, którego zadaniem jest praktyczna realizacja przetargu, czyli m.in. opracowanie procedury przetargowej, przygotowanie dokumentacji, trybu wniesienia wadium itp. Komisja dokonuje natomiast oceny ofert.

Informacja o przetargu otwartym powinna być ogólnodostępna w mediach lub przekazana w inny sposób oferentom na 30 dni przed terminem przetargu (takie wymogi nie dotyczą jednak przetargu zamkniętego). W tym też okresie zainteresowane podmioty mogą uzyskać (odpłatnie) niezbędną dokumentację przetargową oraz inne dokumenty dotyczące zamówienia. Następnie, w oparciu o nadesłane zgłoszenia, zespół roboczy dokonuje wstępnej kwalifikacji uczestników przetargu. Następnie tak wyłoniony wykaz uczestników podlega zatwierdzeniu przez komisję przetargową.

Warto zauważyć, że także w przypadku zamówień publicznych Uzbekistan stosuje preferencje dla rodzimych przedsiębiorstw. W przypadku uczestnictwa zagranicznych podmiotów gospodarczych w przetargu, którego przedmiotem są towary lub usługi na zamówienie rządowe, producenci krajowi uzyskują ulgę w wysokości 20 proc. wartości zamówienia.

Wyniki przetargu są publikowane w ciągu trzech dni od momentu jego rozstrzygnięcia.

Nieco inaczej wygląda procedura dla przetargów publiczne dotyczących zakupu usług budowlano – montażowych i wyposażenia dla obiektów inwestycyjnych. Takie przetargi są organizowane zarówno w formie przetargów otwartych, jak i zamkniętych. Decyzję w sprawie organizacji przetargu zamkniętego podejmuje Gabinet Ministrów Republiki Uzbekistanu.

Mogą one być poprzedzone wstępną procedurą kwalifikacyjną lub przeprowadzone dwuetapowo. Zasady organizacji przetargu są zbliżone do wymienionych powyżej, jednak i tu w grę wchodzi promowanie rodzimych firm.

W przypadku inwestycji realizowanych w ciężar zagranicznego kredytu lub grantu, której wykonawcą są zagraniczne podmioty gospodarcze opłacane w walucie wymienialnej wymagane jest, żeby udział uzbeckich podmiotów w wykonawstwie robót (usług) był nie mniejszy niż 50 proc. Wyniki przetargu są publikowane w środkach masowego przekazu w ciągu pięciu dni od momentu jego rozstrzygnięcia.

 

Ważniejsze akty prawne

 

 • Kodeks Cywilny Republiki Uzbekistanu z dnia 21.12.1995 r. z późniejszymi zmianami (nr163-I)
 • Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Republiki Uzbekistanu z dnia 21.11.2000 r. o działaniach na rzecz doskonalenia organizacji przetargów (nr 456)
 • Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Republiki Uzbekistanu z dnia 3.07.2003 r. o działaniach na rzecz doskonalenia organizacji przetargów inwestycyjnych (nr 302)
 • Regulamin organizacji przetargów dotyczących zakupu towarów i usług Banku Centralnego Republiki Uzbekistanu z dnia 27.02.1998 r.(nr 379)
Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Obróbki blacharskie

Świadczymy usługi cięcia i gięcia blachy według zlecenia klienta. Wykonujemy elementy metalowe o ...
Polska - POZNAŃ 2019-08-14 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja i przetwórstwo metali Zobacz ofertę

Conductor rails UNILIFT-UCR

Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Conductor rails UNILIFT-UCR

Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert