Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKalejdoskop firmowy

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-26 09:07:08
uzbekistan, spółki, prawo, podatki

Ustawodawstwo gospodarcze Uzbekistanu różni się od zachodnioeuropejskich, ale i polskich regulacji prawnych. Podstawową różnicą jest brak Kodeksu handlowego.

 

 

Działalność gospodarcza może być prowadzona przez:
 

  1. osoby fizyczne – w formach: indywidualnej (na bazie własnego majątku, bez prawa zatrudniania pracowników), rodzinnej (w tym przypadku prowadzonej przez małżonków), zwykłego stowarzyszenia przedsiębiorców i gospodarstw farmerskich
  2. osoby prawne – w formach: stowarzyszeń gospodarczych: zwykłych i komandytowych (spółki osobowe), spółek akcyjnych (otwartych i zamkniętych), spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek z dodatkową odpowiedzialnością. Udziałowcami zwykłych stowarzyszeń gospodarczych i komandytowych mogą być indywidualni przedsiębiorcy i/lub organizacje komercyjne, a spółek – osoby fizyczne i prawne.

 

Zwykłe stowarzyszenie gospodarcze tworzone jest na mocy porozumienia wspólników, którzy biorą udział w jego działalności i ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania stowarzyszenia całym swoim majątkiem. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne, jednak osoba fizyczna może być wspólnikiem tylko jednego zwykłego stowarzyszenia.

Stowarzyszenie komandytowe składa się ze wspólników, prowadzących w jego imieniu działalność gospodarczą oraz udziałowców. Wspólnicy ponoszą pełną odpowiedzialność majątkową za zobowiązania stowarzyszenia, a udziałowcy - jedynie do wysokości udziałów. Osoba fizyczna może być wspólnikiem wyłącznie jednego stowarzyszenia komandytowego. Wspólnikiem stowarzyszenia komandytowego nie może być również wspólnik zwykłego stowarzyszenia gospodarczego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jednego lub wielu założycieli. Podobnie jak w wielu innych systemach prawnych, założyciele takiej spółki ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki jedynie do wysokości udziałów.

Spółka z dodatkową odpowiedzialnością może być utworzona, podobnie jak ma to miejsce w przypadku spółki z o.o., przez jednego lub wielu założycieli. Kapitał zakładowy spółki, jego podział między wspólnikami określa dokument założycielski spółki. Ponoszą oni solidarnie odpowiedzialność za zobowiązania spółki swoim majątkiem. Np. w przypadku bankructwa jednego ze wspólników, odpowiedzialność ponoszą pozostali wspólnicy, proporcjonalnie do wielokrotności udziałów (Kodeks Cywilny Republiki Uzbekistan dopuszcza stosowanie także innych rozwiązań w tym zakresie, o ile wynikają one z dokumentów założycielskich spółki).

Spółka akcyjna jest osobą prawną, która gromadzi swój kapitał w drodze emisji akcji. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ponosząc jedynie ryzyko związane z ewentualnym spadkiem wartości akcji. Nie dotyczy to akcjonariuszy, którzy nie uregulowali w pełni należności za akcje. Ponoszą oni solidarnie odpowiedzialność za straty wynikające z działalności spółki do wysokości nieopłaconych kwot.

Spółka akcyjna, która nie podlega ograniczeniom w zakresie obrotu akcjami jest tzw. „spółką otwartą” a „spółką zamkniętą” - podmiot, który ma prawo do obrotu akcjami wyłącznie wśród swoich akcjonariuszy lub innych osób określonych w dokumencie założycielskim. W przypadku spółki otwartej ilość akcjonariuszy jest nieograniczona, a w przypadku spółki zamkniętej akcjonariuszami mogą być nie więcej, niż trzy osoby.

Poza wspomnianymi wyżej formami działalności gospodarczej, w Uzbekistanie  możliwe jest również tworzenie: filii i przedsiębiorstw zależnych, spółdzielni produkcyjnych, przedsiębiorstw unitarnych i państwowych przedsiębiorstw unitarnych oraz innych. Minimalny kapitał zakładowy dla spółki akcyjnej stanowi ekwiwalent kwoty 400 tys. dol. według kursu banku centralnego (obowiązuje od 1.01.2010 r.). Natomiast, dla pozostałych rodzajów spółek, nie ma ograniczeń.

Spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Działalność w ramach tych form prawnych mogą prowadzić również podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, w ich przypadku jednak uzbeckie prawo stawia dodatkowe wymagania. W takich spółkach udział kapitału zagranicznego musi wynosić nie mniej, niż 30 proc. W przypadku, kiedy kapitał zakładowy wynosi nie mniej, niż ekwiwalent 150 tys. dol. (dla Autonomicznej Republiki Karakałpakstanu i obwodu Horezmskiego ustalono niższy ekwiwalent - 75 tys. dol.), a udziałowcem spółki jest zagraniczna osoba prawna, uzyskuje ona prawo do różnego rodzaju ulg i preferencji (podatkowych, celnych itp.). Zakres ulg jest warunkowany rodzajem prowadzonej działalności.

Kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są regulowane Kodeksem Cywilnym, rozporządzeniami prezydenta i rządu oraz ustawami. Są dostępne na: www.pravo.vsem.uz, www.norma.uz, www.lex.uz i www.kodeks.uz.

Rząd Uzbekistanu od kilku lat prowadzi działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, przy szczególnym uwzględnieniu preferencji dla rodzimych firm. Nie oznacza to jednak, że zagraniczne podmioty są na rynku uzbeckim bez szans, chociaż mogą napotkać parę kłopotliwych utrudnień. Nie zmienia to faktu, że w kraju panuje coraz lepszy klimat dla przedsiębiorczości.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Obróbki blacharskie

Świadczymy usługi cięcia i gięcia blachy według zlecenia klienta. Wykonujemy elementy metalowe o ...
Polska - POZNAŃ 2019-08-14 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja i przetwórstwo metali Zobacz ofertę

Conductor rails UNILIFT-UCR

Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Conductor rails UNILIFT-UCR

Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert