Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJeśli chcesz pracować w Uzbekistanie

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-26 10:53:24
uzbekistan, praca, świadczenia socjalne, zawody

Zasady zatrudnienia pracowników reguluje w Uzbekistanie przez Kodeks pracy. Przepisy te odnoszą się też do pracowników zagranicznych zatrudnionych na umowę o pracę, w tym także w podmiotach gospodarczych z udziałem lub będących własnością zagranicznej osoby prawnej lub fizycznej.

 

 

Praca dla cudzoziemca

 

Cudzoziemiec, który chce podjąć pracę w Uzbekistanie, musi legitymować się „Potwierdzeniem prawa do pracy" ("Confirmation for the Employment"), które wydaje Agencja ds. Zewnętrznej Migracji Zarobkowej. Zezwolenie wydawane jest na rok i może być przedłużone. Jest ono podstawą do uzyskania wizy wjazdowej (trzymiesięcznej) w urzędzie konsularnym Republiki Uzbekistanu. Przedłużenia wizy dokonują właściwe organy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Nieco inny, uproszczony tryb uzyskiwania pozwoleń na pracę i wiz obowiązuje osoby zatrudnione w Wolnej Strefie Przemysłowo- Ekonomicznej w Nawoi.

 

Umowy o pracę

 

Umowa o pracę może być zawarta na:

 • czas nieokreślony
 • czas określony (nie dłuższy niż pięć lat)
 • na okres wykonania pracy (umowa o dzieło)

Umowy mogą być poprzedzone trzymiesięcznym okresem próbnym.

 

Wypowiedzenie
 

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika może nastąpić:

 • na mocy porozumienia stron
 • z jego inicjatywy (okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie)
 • po upływie terminu umowy na czas określony (w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez pracownika okres wypowiedzenia wynosi również dwa tygodnie)
 • z przyczyn niezależnych oraz innych określonych w umowie o pracę
   

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę wyłącznie w przypadku:

 • reorganizacji firmy
 • zmniejszenia produkcji
 • likwidacji firmy (okres wypowiedzenia wynosi w takim przypadku dwa miesiące)
 • niewystarczających kwalifikacji pracownika (tu kodeks przewiduje krótszy, bo dwutygodniowy okres wypowiedzenia)
 • systematycznych naruszeń dyscypliny pracy oraz regulaminu

W Uzbekistanie obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy. Podstawowy urlop wynosi nie mniej niż 15 dni. Nieco dłuższym urlopem mogą cieszyć się osoby w wieku poniżej 18 lat oraz inwalidzi I i II grupy. Dla nich roczny wymiar urlopu wynosi 30 dni. Kobiety mogą korzystać z płatnego urlopu przed porodem w wymiarze 70 dni kalendarzowych, a po porodzie - 56 dni. Mogą one również korzystać z płatnego urlopu macierzyńskiego (dwa lata) oraz z dodatkowego (bezpłatnego) urlopu na opiekę nad dzieckiem (rok).

 

Obowiązki pracodawcy

 

Pracodawca ma obowiązek comiesięcznego odprowadzania do urzędu podatkowego z ogólnego funduszu płac tzw. jednolitej opłaty socjalnej w wysokości 25 proc. To odpowiednik naszego ZUS. Opłata jest dzielona następująco – na fundusz emerytalny jest przeznaczone 24,8 proc., na fundusz bezrobocia – 0,1 proc. oraz na związki zawodowe – 0,1 proc.

 

Ważniejsze akty prawne

 

 • Kodeks Pracy Republiki Uzbekistanu z dnia 21.12.1995 r.
 • Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU z dnia 19.10.1995 r. „O działalności zarobkowej obywateli Republiki Uzbekistanu za granicą i obcokrajowców w Republice” (nr 408)
 • Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Republiki Uzbekistanu z dnia 21.11.2003 r. „O Agencji ds. Zewnętrznej Migracji Zarobkowej (nr 505)
 • Rozporządzenie Gabinetu Ministrów RU z dnia 09.04.2009 r. „O uproszczonym trybie wjazdu, wyjazdu, pobytu i działalności zarobkowej obcokrajowców i bezpaństwowców na terytorium Wolnej Strefy Przemysłowo-Ekonomicznej w Nawoi”
 • Rozporządzenie Prezydenta Republiki Uzbekistanu z dnia 29.12.2008 r. „O stawkach jednolitej opłaty socjalnej (Nr PP-1024)
Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Obróbki blacharskie

Świadczymy usługi cięcia i gięcia blachy według zlecenia klienta. Wykonujemy elementy metalowe o ...
Polska - POZNAŃ 2019-08-14 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja i przetwórstwo metali Zobacz ofertę

Conductor rails UNILIFT-UCR

Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Conductor rails UNILIFT-UCR

Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert