Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzego wymaga fiskus

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-26 10:38:58
uzbekistan, podatki, vat

W Uzbekistanie przepisy podatkowe są dość często zmieniane i stanowią jedną z najbardziej złożonych sfer życia gospodarczego, z jakimi przychodzi stykać się przedsiębiorcom.

 

 

Rodzaje podatków

 

 • dochodowy od osób fizycznych
 • dochodowy (od zysku) od podmiotów prawnych
 • VAT
 • akcyza
 • podatek za eksploatację zasobów
 • podatki lokalne

 
System podatkowy w Uzbekistanie zaczęto tworzyć wkrótce po uzyskaniu niepodległości, czyli na początku lat 90. Pierwszym krokiem było przyjęcie w 1992 roku ustawy o podatkach. Zamiast dotychczas obowiązującego podatku obrotowego od sprzedaży wprowadzono wówczas VAT. W kolejnych latach udoskonalano system podatkowy, wprowadzając poprawki i rozporządzenia do obowiązującej ustawy. Natomiast w styczniu 1998 roku uprawomocnił się nowy Kodeks Podatkowy.

 

Do podatków i opłat powszechnych należą: 

 • dochodowy od osób fizycznych
 • dochodowy (od zysku) od podmiotów prawnych
 • VAT
 • akcyza
 • podatki i opłaty za eksploatację zasobów naturalnych, w tym wodnych
 • na rozwój infrastruktury socjalnej

Do tego dochodzą różnego rodzaju obciążenia pozapodatkowe. Do opłat powszechnych zaliczane są: obowiązkowe opłaty socjalne (jednolita opłata socjalna, obowiązkowa opłata na fundusz emerytalny i opłaty z tytułu ubezpieczenia na fundusz emerytalny), obowiązkowa opłata na fundusz drogowy, opłaty państwowe, opłaty celne, opłata za prawo handlu różnymi towarami i za świadczenie usług.

 

Podatki lokalne obejmują:

 • podatek gruntowy
 • od osób fizycznych za benzynę, olej napędowy i gaz wykorzystywany w środkach transportu
 • podatek od majątku osób fizycznych i prawnych

Oprócz tego do lokalnych budżetów wpływają opłaty rejestracyjne i licencyjne za prowadzenie określonej działalności gospodarczej, za sprzedaż na aukcjach oraz podatek za reklamę.
Uzbekistan podpisał umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 35 krajami, w tym z Polską. Umowa między Uzbekistanem i Polską o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania dochodu i majątku została podpisana 25 stycznia 1995 roku.

Warto jednak zaznaczyć, że podobnie jak w wielu innych dziedzinach związanych z prowadzeniem biznesu, uzbekistańskie władze dokonały w ostatnich latach wielu reform, które ułatwiały życie podatnikom. Widać postęp w tej dziedzinie, chociaż system podatkowy Uzbekistanu wciąż jest daleki od doskonałości.

 

Stawki podatkowe

 

podatek dochodowy od osób fizycznych

 • w odniesieniu do dochodów nie przewyższających pięciokrotnej wysokości minimalnej płacy – 8,5 proc. (do 31 grudnia 2014 r. – 8 proc.)
 • w przypadku dochodów w przedziale od pięciokrotnej do dziesięciokrotnej wysokości minimalnej płacy – 11 proc. plus 16 proc. od kwoty ponad wysokość pięciokrotnej minimalnej płacy (do 2011 r. -17 proc.)
 • w odniesieniu do dochodów przekraczających dziesięciokrotną wysokość minimalnej płacy – 11 proc. plus 22 proc. od kwoty ponad wysokość dziesięciokrotnej minimalnej płacy

podatek dochodowy (od zysku) od osób prawnych

Co do zasady, stawka podatku wynosi 7,5 proc., ale wiele rodzajów działalności jest opodatkowanych innymi stawkami.

 • od dochodu banków komercyjnych stawka podatkowa wynosi 15 proc.
 • od dochodu podmiotów organizujących aukcje, koncerty i inne masowe imprezy stawka podatkowa to 35 proc.
 • od dochodu przedsiębiorstw – eksporterów, w których udział produkcji eksportowej w produkcji ogółem wynosi od 15 proc. do 30 proc. - stosuje się obowiązującą stawkę obniżoną o 30 proc. (to też element proeksportowej polityki gospodarczej rządu)
 • od dochodu przedsiębiorstw – eksporterów, w których udział produkcji eksportowej w produkcji ogółem wynosi ponad 30 proc. - stosuje się obowiązującą stawkę obniżoną o 50 proc.
 • od dochodu podmiotów działających w sferze usług w przypadku opłaty należności kartami płatniczymi – stosuje się obowiązującą stawkę obniżoną o 10 proc.
 • w ramach stymulacji rozwoju podmiotów małego i średniego biznesu stawka wobec tych podmiotów 6 proc. (do 2011 r. - 7 proc.)
 • stawka podatku dla firm usługowych z ilości udzielonych usług, opłaconych kartą płatniczą, pomniejszana jest o 5 proc.

VAT stawka podstawowa wynosi 20 proc. Podatek akcyzowy dotyczy przede wszystkim od towarów importowanych; jest zróżnicowany, w zależności od towaru i podlegający najczęstszym i największym zmianom.

Ostatnimi laty największe zmiany wprowadzono Rozporządzeniem Prezydenta Republiki Uzbekistanu z dnia 24.12.2010 r. „O prognozie podstawowych wskaźników makroekonomicznych i założeniach Budżetu Republiki Uzbekistanu na 2011 r. nr PP-1449). Szczegóły na www.pravo.vsem.uz.

W Republice Uzbekistanu stosowane są wyższe stawki podatku akcyzowego na towary importowane w porównaniu do stawek na towary krajowe. W myśl art. 235 „Kodeksu podatkowego” Republiki Uzbekistanu lista towarów podlegających naliczeniu podatku akcyzowego i stawki tego podatku są zatwierdzane odpowiednimi rozporządzeniami Prezydent Republiki Uzbekistanu. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta RU nr PP-1449 z dn. 24.12.2010 roku (załącznik nr 12-1 do niego) określona została wysokość podatku akcyzowego na 14 rodzajów towarów produkowanych w Uzbekistanie.

Ponadto, powyższe rozporządzenie (załącznik nr 12-2 do niego) wraz z późniejszymi aktami prawnymi wprowadzającymi zmiany w tym dokumencie określają wysokości stawek podatku akcyzowego sześćdziesięciu grup towarów importowanych przez Republikę Uzbekistanu.

Nowe, podwyższone stawki akcyzowe weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r. Z analizy towarów podlegających podatkowi akcyzowemu wynika, że ich grupa jest znacznie bardziej obszerna w przypadku towarów importowanych, niż produkowanych w Uzbekistanie.

30 kwietnia 2013 roku prezydent RU wydał rozporządzenie nr PP-1961 „O dodatkowych działaniach na rzecz zwiększenia produkcji i rozszerzenia asortymentu krajowych towarów konsumpcyjnych", na mocy którego wprowadzono nowe, podwyższone stawki celne na 12 grup towarów importowanych oraz nowe stawki podatku akcyzowego dla 37 grup towarów. Kolejne zmiany podatku akcyzowego miały miejsce 25.12.2013 r. (PP-2099), 10.06.2014 r. (PP-2188) i 4.12.2014 r. (PP-2270).

 

Podatek za korzystanie z zasobów wodnych

 • dla przedsiębiorstw od 24,8 sumów do 31,6 sumów za 1 m sześc.
 • dla przedsiębiorstw komunalnych od 13,7 sumów do 17,7 sumów za 1 m sześc.
 • dla elektrowni od 7,2 do 10,7 sumów za 1 m sześc.

 

Podatek od dodatkowych zysków z tytułu niektórych rodzajów produkcji

 • miedź katodowa – powyżej kwoty 4000 dol./ tona – 50 proc.
 • gaz ziemny – powyżej kwoty 130 dol. za 1 m sześc. – 50 proc.
 • granulat polietylenowy – powyżej kwoty 1340000 sumów/tona – 50 proc.
 • cement – powyżej 90000 sumów/tona – 50 proc.
   

Podatek od majątku osób fizycznych i prawnych wynosi odpowiednio
0,5 proc. i 3,5 proc.
Od 1 stycznia 2013 roku z podstawy do naliczania podatku na majątek osób prawnych wyłączone zostały aktywa niematerialne, w tym patenty, licencje, oprogramowanie oraz prawa autorskie.

 

Podatek gruntowy od osób fizycznych i prawnych – zróżnicowany (ostatnie zmiany wprowadzono Rozporządzeniem Prezydenta Republiki Uzbekistanu z dnia 22.12.2009 r. „O prognozie podstawowych wskaźników makroekonomicznych i założeniach Budżetu Republiki Uzbekistanu na 2010 r.” nr PP-1245).

 

Lokalne podatki i opłaty powszechne, w tym:

 • podatek na rozwój infrastruktury socjalnej – 8 proc. od zysku
 • podatek od osób fizycznych za benzynę i olej napędowy dla środków transportu – 145,00 sumów za 1 l
 • podatek od osób fizycznych za gaz dla środków transportu – 145 sumów za 1 kg
 • comiesięczna opłata za prawo handlu detalicznego alkoholem – kwota równa pięciu minimalnym płacom
 • comiesięczna opłata za prawo do handlu wyrobami jubilerskimi – odpowiednik 3,5 minimalnym płacom
 • comiesięczna opłata za świadczenie usług parkingowych – ekwiwalent ośmiu minimalnym płacom
   

Obowiązkowe odpisy na rzecz funduszu drogowego od osób prawnych – zróżnicowane (ostatnie zmiany wprowadzono Rozporządzeniem Prezydenta Republiki Uzbekistanu z dnia 29.12.2008 r. nr PP-1024).

Obowiązkowe odpisy na rzecz funduszu emerytalnego i kształcenia od osób prawnych – zróżnicowane (ostatnie zmiany wprowadzono Rozporządzeniem Prezydenta Republiki Uzbekistanu z dnia 29.12.2008 r. nr PP-1024).

Jednolita opłata na cele socjalne – 25 proc.

Obowiązkowa składka emerytalna od dochodu pracowników –7 proc.

 

Ważniejsze akty prawne regulujące podatki

 • Kodeks podatkowy Republiki Uzbekistanu z dnia 25.12.2007 r. (Nr ZRU -136 i ZRU -196)
 • Rozporządzenie Prezydenta Republiki Uzbekistanu z dnia 22.12.2009 r. „O prognozie podstawowych wskaźników makroekonomicznych i założeniach budżetu Republiki Uzbekistanu na 2010 rok” (nr PP-1245) oraz z dnia 24.12.2010 r. nr PP-1449